• Úvod
 • Základní škola
 • Družina
 • Kronika
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Plán činností ŠD

  ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ – VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

  PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

  Rozvoj klíčových kompetencí zahrnutých v měsíčních tématech

   

  „JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA  V DRUŽINĚ JE STÁLE PRIMA“

   

  ZÁŘÍ

  • SEZNAMME SE - seznámení s prostředím ŠD a školy, s řádem ŠD, poučení o bezpečnosti

                                    - navazování přátelských vztahů při společných hrách, pravidla společného soužití

  • NAŠE ŠKOLA - bezpečná cesta do školy i ze školy, orientace ve škole a v okolí

       Akce: Soutěž o nejlepší rosničku, Pěší výlet, Svatý Václav

   

  ŘÍJEN

  • ČAS PODZIMU - přírodovědné procházky,

                           - poznávání podzimních plodů, přírodnin a jejich sběr        

  • EKOLOGICKÁ VÝCHOVA - ochrana přírody, třídění odpadu, sběr papíru

        Akce: Dlabání dýní, Drakiáda, Oslava Halloweenu

   

  LISTOPAD

  • Barvy podzimu – pozorování změn v přírodě

                                    - barevný týden

                                    - poznávání ovoce a zelenina, chutě, tvary, otisky     

  • NAŠE MĚSTO - minulost a současnost města

  Akce: Barevný týden, Soutěž o nejhezčí jablko, Pečení jablečného štrúdlu, Dopis Ježíškovi

   

  PROSINEC

  • ČERT A MIKULÁŠ - historie

                                        - výtvarné ztvárnění tématu

  • ČAS VÁNOČNÍ - advent

                                   - vánoční tradice a zvyky

                                   -Vánoce ve světě a u nás

                                   - vánoční atmosféra navozená poslechem koled a čtením knížek o Vánocích

  Akce: Mikulášská besídka, Vánoční tvoření , pečení

   

  LEDEN

  • ZIMA A SNÍH - soutěže na sněhu, stavby ze sněhu

                                 - dárek pro paní Zimu

  • KALENDÁŘ ROČNÍHO OBDOBÍ - roční období, měsíce v roce

                                                             - svátek Tří králů, Masopust

   Akce:  Výroba kalendáře, soutěž o největšího sněhuláka, volba MISS a Misák ŠD

   

  ÚNOR

                             - zdravý jídelníček

                             - poskytnutí první pomoci

                             - Pozor, bacil!

  • JÁ A MOJE TĚLO -čistota půl zdraví

  • VALENTÝN - podstata tohoto svátku

                              - výroba přáníček

  Akce: Vesmír, Maškarní bál, turnaj v pexesu

               

  BŘEZEN

  • KNIHA – MŮJ PŘÍTEL - české pohádky

                                              - knižní žánry

                                              - autoři a ilustrátoři dětských knih

  • JARO JAK MÁ BÝT - pozorování změn přírody na jaře

                                         - výroba jarních symbolů

                                         - vysévání záhonků

  •  SVÁTKY JARA - Velikonoce - tradice, zvyky a obyčeje

  Akce: Návštěva místní knihovny, Soutěž „milionář“, soutěž "Poznej pohádku podle úryvku a podle písničky" ,

  velikonoční dílnička

   

  DUBEN

  • ČÁRY A KOUZLA - zaklínadla, nadpřirozené bytosti, lektvary

  • SVĚT KOLEM MĚ  - moje rodina

                               - můj kamarád, spolužáci, učitelé                                  

                                       - jak třídit a co kam vyhodit

  Akce: měsíc bezpečnosti (návštěva dopravného hřiště), Den Země, slet čarodějnic.

   

  KVĚTEN

  • MOJE MAMINKA - dárky a přáníčka ke Dni matek

                                       - co pro mě znamená    

  • DOMÁCÍ MAZLÍČEK - péče o zvířátko

                                            - zvířátka a jejich mláďátka

                                            - volně žijící zvířata

  Akce: Pěší výlet, závody na koloběžkách, Škola (hry, doplňovačky, jazykolamy, aj.), turnaj ve stolním tenisu

   

  ČERVEN

  •  CESTA KOLEM SVĚTA - národnosti a jejich zvyky

                                                - práce s mapou       

                                                - netradiční sporty

  • PRÁZDNINY - mé vysněné prázdniny

                               - bezpečnost během letních prázdnin

  Akce:  MDD-týden splněných přání, Hry bez hranic, Den dětí - soutěžní odpoledne s rodiči

   

  PRŮBĚŽNĚ:

  • opakování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví
  • zlepšování komunikace a společenského chování
  • pěstování kamarádských vztahů a tolerance
  • výchova k péči o estetické prostředí ŠD
  • společná četba v rámci poledního klidu
  • relaxační cvičení v rámci poledního klidu
  • činnost výtvarná, pracovní, estetická a hudební

   

  Zpracovala: Leona Zemánková - vychovatelka - 2.oddělení ŠD.

   

   

   

  PROGRAM ČINNOSTI - 1.oddělení ŠD 2017/2018

  září

  "Poznáváme naši školu a její okolí "

  - povídání a informativní procházka po škole, školní zahradě a nejbližším okolí školy

  - seznamovací hry

  - seznámení s řádem a pravidly ŠD

  - Výtvarná dílna - "Vzpomínka na prázdniny"

   

  říjen

  - "Podzimkování"

  - povídání o přírodě, počasí, svátcích na podzim

  - sbírání listí a přírodnin a práce s nimi

  - turnaj v pexesu

  - Výtvarná dílna - mandaly z listí, podzimní světýlko, ježek s jablíčkem, plápolavé strašidýlko

   

  listopad

  - "Podzim v plném proudu"

  - nácvik vystoupení pro akci OÚ „Rozsvěcení obecního vánočního stromu"

  - turnaj v Člověče, nezlob se !

  - Výtvarná dílna - podzimní kočky, ozdoby na stromek před OÚ, kůň svatého Martina

   

  prosinec

  - "Těšíme se na Vánoce"

  - zdobení perníčků, zpívání vánočních koled

  - „Vánoce jsou za dveřmi“ - odpoledne plné vůní a povídání o tradicích a zvycích Vánoc

  - Výtvarná dílna - příprava vánoční výstavy

   

  leden

  - "Zimní radovánky"

  - novoroční turnaj ve hře mlýn

  - novoroční turnaj družstev na sněhu nebo na koberci ( dle počasí )

  - Výtvarná dílna - novoročenka

   

  únor

  - "Svět kolem nás "

  - rozvoj komunikačních schopností, fantazie a představivosti

  - maškarní karneval

  - Výtvarná dílna - Valentýnské tvoření - přání a dárečky

   

  březen

  - "Kouzla jarní přírody"

  - povídání o jarní přírodě, počasí, svátcích

  - poznávání rostlin

  - velikonoční turnaj ve žravé dámě

  - soutěž o nejkrásnější záložku

  - Výtvarná dílna - „Veselé Velikonoce ve ŠD“ - zdobení kraslic, slepice a zajíci z papíru

   

  duben

  - "Jaro je tu"

  - procházky po Kralicích – určování rostlin, keřů a stromů

  - návštěva Dopravního hřiště v Prostějově

  - turnaj v přeskakované dámě

  - „Čarodějné odpoledne s výtvarnou dílnou“ - soutěže a malá dílnička na čarodějné téma

  - Výtvarná dílna - čarodějnice – výzdoba žebřiňáku ( akce spolku Sokol )

   

  květen

  - "Pro maminky z lásky"

  - příprava programu ke Dni otevřených dveří

  - „Trojboj“ - velký turnaj v klasické, přeskakované a žravé dámě

  - Výtvarná dílna - přání a dárek pro maminku

   

  červen

  - hry, hříčky a soutěže ke Dni dětí

  - družinový výlet na rozloučenou

  - Výtvarná dílna - výzdoba školní zahrady na indiánský den

   

  Vypracovala: Jaroslava Formanová,vychovatelka -  1.oddělení ŠD