• Úvod
 • Základní škola
 • Družina
 • Kronika
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Plán činností ŠD

   

  ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ – VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

  PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

  Rozvoj klíčových kompetencí zahrnutých v měsíčních tématech

   

  „ROK ŠKOLÁKA“

   

  ZÁŘÍ

  • SEZNAMME SE - seznámení s prostředím ŠD a školy, s řádem ŠD, poučení o bezpečnosti

                                   - navazování přátelských vztahů při společných hrách, pravidla společného soužití

   

  • NAŠE ŠKOLA – v září začíná škola

                         - bezpečná cesta do školy i ze školy, orientace ve škole a v okolí

    

       Akce:  Soutěž o nejlepší rosničku, Pěší výlet, Svatý Václav

   

  ŘÍJEN

  • ČAS PODZIMU - přírodovědné procházky,

                           - poznávání podzimních plodů, přírodnin a jejich sběr

                           - když na podzim fouká vítr

       EKOLOGICKÁ VÝCHOVA – ochrana přírody, třídění odpadů, sběr papíru

        Akce: Dlabání dýní, Drakiáda, Oslava Halowenu, Bramboriáda

  LISTOPAD

  • Barvy podzimu   - barevný týden

                                      - poznávání ovoce a zelenina, chutě, tvary, otisky

                                      - povídání co se na podzim urodilo na zahradě

  • NAŠE MĚSTO - minulost a současnost města

                                              -začíná advent

  Akce:  Soutěž o nejhezčí jablko, pečení jablečného štrúdlu, vystoupení pro seniory, Dopis Ježíškovi

   

  PROSINEC

  • PÁTÉHO PROSINCE CHODÍ MIKULÁŠ - historie

                                                                       - výtvarné ztvárnění tématu

                                                                       - tradice čert,mikuláš,anděl

  • CO VŠECHNO PATŘÍ K VÁNOCŮM – advent

                                                                 - Vánoce ve světě a u nás       

                                                                 - vánoční tradice a zvyky

                                                                 - vánoční atmosféra navozená poslechem koled

   

  AkceMikulášská besídka, vánoční tvoření, pečení

   

  LEDEN

  • CO SE DÁ DĚLAT V ZIMĚ - soutěže na sněhu, stavby ze sněhu

                                                   - dárek pro paní Zimu

                                                   - zimní radovánky a sporty

   

  • KALENDÁŘ ROČNÍHO OBDOBÍ - roční období, měsíce v roce     

                                                            - svátek Tří králů (zvyky)

   Akce:  Výroba kalendáře, soutěž o největšího či nejhezčího sněhuláka (sníh či papír)

   

  ÚNOR

  • JÁ A MOJE TĚLO -  čistota půl zdraví

                                - zdravý jídelníček

                               - poskytnutí první pomoci

                               - pozor bacil

   

  • VALENTÝN - podstata tohoto svátku

                             - výroba přáníček

         

           OSLAVUJEME KONEC ZIMY – masopust

                                                        - karneval

  Akce: Valentýnské přáníčka, Maškarní bál, turnaj v pexesu

   

  BŘEZEN

  • KNIHA – MŮJ PŘÍTEL - české pohádky

                                              - knižní žánry

                                              - autoři a ilustrátoři dětských knih

  • VÍTAČI JARA - pozorování změn přírody na jaře

                                 - výroba jarních symbolů

                                 - vysévání záhonků

                                 - vítání jara

      

  Akce: Návštěva místní knihovny, Soutěž „ Milioná ř“, soutěž „ Poznej pohádku podle úryvku a podle písničky“, velikonoční dílnička, jarní výlet do přírody

   

  DUBEN

           VELIKONOCE- svátky jara

                                  - jarní hraní

                                  - radost nejen na Apríla

   

  • ČÁRY A KOUZLA – zaklínadla, nadpřirozené bytosti, lektvary

   

  • SVĚT KOLEM MĚ  - moje rodina

                               - můj kamarád, spolužáci, učitelé                                  

                                       - jak třídit a co kam vyhodit

   

  Akce: měsíc bezpečnosti (návštěva dopravného hřiště), Den Země, slet čarodějnic, velikonoční dílna

   

  KVĚTEN

  • MOJE MAMINKA - dárky a přáníčka ke Dni matek

                                      - co pro mě znamená

     

  • DOMÁCÍ MAZLÍČEK - péče o zvířátko

                                           - zvířátka a jejich mláďátka

                                           - volně žijící zvířata

   

  Akce:stavění májky, den matek, škola (hry, doplňovačky, jazykolamy aj.), turnaj ve stolním tenisu

   

  ČERVEN

  •  V LÉTĚ SE HODNĚ CESTUJE - národnosti a jejich zvyky

                                                         - práce s mapou       

                                                         - netradiční sporty

   

  • PRÁZDNINY – co v létě ochutnáme

                        - mé vysněné prázdniny

                                - bezpečnost během letních prázdnin

   

  Akce:  MDD-týden splněných přání, Hry bez hranic, Sportovní odpoledne s rodiči (vítání prázdnin)

   

  PRŮBĚŽNĚ:

  • opakování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví
  • zlepšování komunikace a společenského chování
  • pěstování kamarádských vztahů a tolerance
  • výchova k péči o estetické prostředí ŠD
  • společná četba v rámci poledního klidu
  • relaxační cvičení v rámci poledního klidu
  • činnost výtvarná, pracovní, estetická a hudební

   

  Zpracovala: Leona Zemánková vychovatelka - 2.oddělení ŠD.

   

   

  Roční tématický plán činnosti

   

  1. oddělení školní družiny

   

  ( školní rok 2021/2022 )

   

   

  Barevný podzim“

   

  - Září:

  - začala škola – orientace ve škole, v družině, v jídelně, na školní zahradě

  - seznámení se zásadami bezpečnosti chování a jednání při pobytu ve ŠD, s řádem, režimem

  a pravidly ŠD

  - poznáváme se – seznamovací hry, komunikace, tolerance

  - dopravní výchova – cesta do školy, základní pravidla silničního provozu

  - tradice – sv. Václav

  - podzim v přírodě – povídání o změnách v přírodě, sbírání přírodnin, vycházka do okolí

  - turnaj v „Člověče, nezlob se!“

  -„Podzimkování“ - výtvarné a pracovní činnosti v barvách podzimu

  - 29.9. - Světový den srdce

   

  - Říjen:

  - zahájení činnosti keramického kroužku

  - dopravní výchova – jsem chodec a cyklista, účast na výtvarné soutěži „Děti, pozor, červená“

  - turnaj v pexesu

  - „Podzimkování“ - výtvarné a pracovní činnosti v barvách podzimu, výzdoba třídy a školy

  - 16.10. - Světový den výživy

  - připravujeme zdravé pomazánky ke svačince

   

  -Listopad:

  - zahájení nácviku vystoupení na akci OÚ Rozsvěcení vánočního stromu v Kralicích n.H.

  - příprava prací a výrobků na vánoční výstavu

  - tradice – Památka zesnulých, sv. Martin

  - turnaj v puzzle

  - příprava vánoční výzdoby třídy a školy

  - výroba ozdob na obecní vánoční stromky

  - pečeme muffiny z čerstvých ořechů

  - 21.11. - Světový den pozdravů

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zimní čas“

   

  - Prosinec:

  - vystoupení na akci OÚ Rozsvěcení vánočního stromu

  - tradice – advent, sv. Barbora, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Vánoce

  - zdobení vánočních perníků

  - zdobení družinového vánočního stromečku

  - vánoční výstava

  - „Vánoce jsou za dveřmi“ - povídání o vánočních zvycích a tradicích, poslech i zpívání koled

  u čaje

  - vánoční turnaj v klasické dámě

   

  - Leden:

  - zima v přírodě – znaky a projevy zimy, přikrmování ptáčků na školní zahradě

  - Nový rok – pranostiky, předsevzetí, výroba novoročenek

  - tradice – Tři králové

  - novoroční turnaj ve žravé dámě

  - zimní radovánky - sáňkování, stavění sněhuláků a staveb ze sněhulák

  - zimní tvoření aneb kočky v modrém stylu

  - básničky a písničky se zimní tématikou

   

  - Únor:

  - „Zdraví a my“ - důležitost pohybu, pobytu na čerstvém vzduchu, zdravého jídelníčku a pitného režimu pro naše zdraví

  - zimní turnaj v přeskakované dámě

  - tradice – sv. Valentýn

  - maškarní karneval se soutěžemi

  - 21.2.- Mezinárodní den mateřského jazyka

   

  Kouzelné jaro“

   

  -Březen:

  - jaro v přírodě – probouzení přírody,první jarní den, znaky jara, první květiny, zvířata a jejich mláďata, pranostiky (procházky)

  - jarní korálkování – zažehlovací korálková mozaika

  - soutěž o nejkrásnější obrázek s jarní tématikou

  -. „Jaro je tu“ - výtvarné a pracovní činnosti na jarní téma

  - jarní výzdoba třídy a školy

  - návštěva školní knihovny

  - moje oblíbená kniha – povídání o knížce, kterou máme rádi

  - 21.3. - Mezinárodní den zdravého spánku

  - příprava dárků na zápis

   

  - Duben:

  - tradice: předvelikonoční týden a Velikonoce

  - tvoření na velikonoční téma – přání, slepice z papíru, zdobení vyfouknutých vajíček

  - výroba ozdob na stromky před OÚ

  - výzdoba čarodějnického žebřiňáku pro |Sokol Kralice

  - bezpečně na kole – povinná výbava, dopravní značky, chování na cyklostezkách

  - návštěva Dopravního hřiště v Prostějově

  - 22.4. Den Země

  - výukový program ekologického centra Iris v Prostějově

  - výzdoba čarodějnického žebřiňáku pro |Sokol Kralice

  - „Čarodějné odpoledne“ - výtvarná dílna a soutěžní klání na čarodějné tématický

   

  -Květen:

  - moje rodina – jak funguje, mezigenerační a příbuzenské vztahy a vazby v rodině

  - tradice: Svátek matek

  - Přání, dárek a básnička pro maminku

  - „ Trojboj“ - velký turnaj v klasické, žravé a přeskakované dámě

  - 5.5. Mezinárodní den hygieny rukou

  - výukový program ekocentra Iris Prostějov

  - ukončení činnosti keramického kroužku

   

  Léto plné slunce“

   

  - Červen:

  - 1.6. - Mezinárodní den dětí

  - odpoledne plné her a soutěží k MDD

  - 16.6. - Den otců

  - výroba přání pro tatínky

  - výlet na rozloučenou

  - první pomoc v přírodě – bodnutí hmyzem, úžeh, úpal, spáleniny od slunce, drobná poranění a úrazy

  - prázdniny se blíží – plány dětí, jak si je užít co nejlépe

  - výzdoba školní zahrady na indiánský den

   

   

  - Průběžné a opakované činnosti:

   

  - četba pohádek a příběhů na pokračování ( relaxace na koberci )

  - péče o zdraví a zdravý životní styl ( hygiena, stolování, pitný režim, zdravá strava )

  - pravidla slušného chování ( mezilidské vztahy, zdravení, děkování, komunikace, ohleduplnost )

  - pobyt venku ( na školní zahradě nebo obecním hřišti )

  - volné kreslení a hry na koberci dle přání dětí

  - výtvarné dílny a pracovní činnosti

  - řízené hry s pravidly, didaktické hry

   

  Vypracovala:

  Jaroslava Formanová

  vychovatelka 1.oddělení ŠD

  ZŠ Kralice na Hané