• Úvod
  • Základní škola
  • Družina
  • Kronika
  • Dokumenty
  • Kontakt
  • Týden zdraví


    20.2.2019

    V týdnu od 25.2. do 1.3. bude na naší škole probíhat projektový TÝDEN ZDRAVÍ. Připravili jsme pro žáky tento program: pondělí – dentální hygiena (přinést si zubní kartáček), pobyt na čerstvém vzduchu (velká přestávka), tělovýchovné chvilky ve výuce, zásady správného stolování úterý – zájezd žáků do vzdělávacího centra VIDA v Brně (vše placeno ze sběrových peněz – doprava tam a zpět… 12.000,-Kč, vstupné na výukové programy a prohlídka centra…. 130,-Kč/žáka). Příchod do školy v 7:30, odjezd autobusu v 7:45. Návrat kolem 14 hodiny. S sebou svačinu, pití, drobné kapesné, igelitový sáček (na nevolnost), kapesníky. Oběd vzhledem k pozdnímu příjezdu nebude v tento den zajištěn (dejte dětem obědovou svačinu s sebou). Odpolední provoz ŠD bude zajištěn. středa – výroba ovocného salátu (každý přinese jedno ovoce), pobyt na čerstvém vzduchu (velká přestávka), TV chvilky ve výuce, zásady správného stolování čtvrtek – téma zdravá výživa, hygiena, znalosti z této oblasti – výrobek, pobyt na čerstvém vzduchu (velká přestávka), TV chvilky ve výuce, zásady správného stolování pátek – plavecký výcvik, otužování, zdravý pohyb, TV chvilky, vyhodnocení projektového týdne Také vy se můžete do našeho programu pro děti zapojit výrobou zdravých svačinek.