• Úvod
  • Základní škola
  • Družina
  • Kronika
  • Dokumenty
  • Kontakt
  • Upozornění - třídění sběru papíru


    8.3.2020

    Upozornění pro rodiče Jako každým rokem i letos v květnu proběhne sběr starého papíru. Dětem chceme ukázat, že má smysl třídit odpad, který se dále recykluje a využívá. Ale situace s výkupem se v těchto dnech razantně změnila, čili i my budeme vybírat pouze noviny, časopisy, běžný papír. V žádném případě to nesmí být lepenka, jinak bychom za sběr neobdrželi ani korunu. Proto prosíme rodiče, aby vozili opravdu jen papír a žádnou lepenku. Moc děkujeme za spolupráci. Jsou to peníze pro vaše děti. Nováková Lenka, ředitelka školy