• Úvod
 • Základní škola
 • Družina
 • Kronika
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání


  28.1.2014

  Ředitelka rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Kralice na Hané.

  Registrační číslo dítěte:                                    Rozhodnutí:
  ZŠ 01/2014                                                          přijat/a
  ZŠ 02/2014                                                          přijat/a
  ZŠ 03/2014                                                          přijat/a
  ZŠ 04/2014                                                          přijat/a
  ZŠ 05/2014                                                          přijat/a
  ZŠ 06/2014                                                          přijat/a
  ZŠ 07/2014                                                          přijat/a
  ZŠ 08/2014                                                          přijat/a
  ZŠ 10/2014                                                          přijat/a
  ZŠ 11/2014                                                          přijat/a
  ZŠ 12/2014                                                          přijat/a
  ZŠ 13/2014                                                          přijat/a
  ZŠ 15/2014                                                          přijat/a
  ZŠ 16/2014                                                          přijat/a
  ZŠ 17/2014                                                          přijat/a
  ZŠ 18/2014                                                          přijat/a
  ZŠ 19/2014                                                          přijat/a
  ZŠ 20/2014                                                          přijat/a
  ZŠ 21/2014                                                          přijat/a
  ZŠ 22/2014                                                          přijat/a
  ZŠ 23/2014                                                          přijat/a

  Datum zveřejnění:     28.1.2014

  Toto správní rozhodnutí nabývá právní moci dne 12.2.2014
  Mgr. Lenka Nováková, ředitelka ZŠ