• Úvod
 • Základní škola
 • Družina
 • Kronika
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Výsledek zápisu k povinné školní docházce


  14.4.2020

  školní rok 2020/2021

  Do nového školního roku 2020/2021 bylo zapsáno 21 dětí, z toho máme 5 žádostí

  o odklad povinné školní docházky, to znamená, že bychom měli od září 16 nových

  prvňáčků.

  (více o tom v rubrice ZÁKLADNÍ ŠKOLA - VÝSLEDEK ZÁPISU ZŠ)

  Těšíme se, až pomine karanténa a my se společně s našimi novými žáčky a

  jejich rodiči setkáme na první schůzce u nás ve škole !  Dozvíte se vše potřebné

  k nákupu pomůcek, kdo bude vaše děti učit a také si trochu nahradíme neproběhlý

  zápis, především jeho motivační část.

   

  Kéž by karanténa skončila co nejdřív!

   

  Mgr. Lenka Nováková, ředitelka školy   dne 14.4.2020