• Úvod
 • Základní škola
 • Družina
 • Kronika
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Informace ke znovuotevření školy


  5.5.2020

  Otevření školy dne 25.května 2020

  Základní škola Kralice na Hané, příspěvková organizace

  Zákostelí 59, 798 12 Kralice na Hané        IČO 70981256

  tel:  528 368 929     email: zskral@posta.pvskoly.cz

  _____________________________________________________________________   

   

  INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE O MOŽNOSTI ÚČASTI ŽÁKŮ VE VZDĚLÁVACÍCH AKTIVITÁCH

   

  - od  25. května 2020 budou mít žáci možnost účastnit se výuky přímo ve škole

    (ostatní se mohou i nadále vzdělávat distančním způsobem)

   

  - bude záležet na rozhodnutí zákonných zástupců dítěte, kterou z možností si pro své dítě zvolí

   

  - Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory (viz níže), pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na přímých vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím!

   

  Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

  1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami

  2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou

  3. Onemocnění srdce a nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze

  4. Porucha imunitního systému, např.

              a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)

              b) při protinádorové léčbě

              c) po transplantaci solidních orgánů a nebo kostní dřeně

  5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)

  6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus

  7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)

  8. Onemocnění jater

   

  Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

   

   - před  opětovným nástupem žáka do školy odevzdá  žák  svému přidělenému učiteli ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

   

   

  - provozní doba školy :

  a) ranní ŠD nebude poskytována

   

  b) dopolední výuka (výukové bloky) bude probíhat ve skupinách po 15 žácích ve třídě, kdy každé dítě bude sedět samostatně v jedné lavici. Tyto skupiny mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Složení skupin je neměnné!

   Žáka NELZE zařadit do školní skupiny po termínu 25.5.2020

  Dopolední výuka bude probíhat v blocích, konec výuky bude v 11:00 – 12:30

   

  c) odpolední družina – JELIKOŽ SE ŽÁCI Z RŮZNÝCH SKUPIN NEMOHOU ODPOLEDNE SLUČOVAT, bude záležet na výsledku dotazníkového šetření, zda bude odpolední provoz školní družiny (skupin) obnoven

   

  d) způsob předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků:

  Žák dochází do školy samostatně, popř. v doprovodu dospělé osoby – do školy pak vstupuje pouze žák.

  Také při odchodu je možné žáka čekat před budovou školy.

  v případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

   

   

  - přímá účast žáků ve škole pak bude omezena těmito opatřeními:

   

  * při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména – nošení roušek, dodržení odstupů 2 metry

   

  * vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám

   

  * všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky ( každý žáka bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky)

   

  * žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny

   

  * nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. (Při vstupu žáka do budovy školy může být provedeno měření teploty.)

   

  * školní stravování bude zajištěno v běžné podobě, jen za přísnějších hygienických opatření

   

  DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ:

  Vážení a milí rodiče,

   

  na základě informací z MŠMT, které jsme se Vám snažili co nejvíce nastínit, připravujeme znovuotevření naší Základní školy v Kralicích od 25. května 2020 v 7:45 hodin.

   

  Jelikož je třeba vymyslet organizaci výuky i odpolední činnosti školní družiny, prosíme Vás o informace, kdo z Vás bude mít zájem o přímou výuku dítěte ve škole.

   

  Poněvadž se žáci mohou sdružovat v určitých skupinách pouze po 15 žácích a tyto skupiny se NESMÍ ani v odpoledních hodinách mísit, je pro nás důležitá také informace, zda máte možnost vyzvednout si Vaše dítě hned po výuce … cca ve 12 – 13 hodin (po obědě), nebo nemáte možnost zajistit si odpoledne hlídání Vašich dětí a potřebujete NUTNĚ zajistit také odpolední družinu.

   

  Teprve na základě těchto Vašich informací směrem k nám budeme více schopni vymyslet strategii vzdělávání od 25 .5. 2020.

   

  Proto Vám všem moc děkuji za včasné zaslání Vašich odpovědí. (nejlépe obratem)

  Nejzazší termín: do 11.5.2020

   

   Bude nám stačit, když každý z Vás napíše SVÉ PANÍ UČITELCE odpověď na tyto otázky:

   

  1) Bude moje dítě chodit na přímou výuku od 25.5.2020?

   

  2) Bude se stravovat ve školní jídelně?

   

  3) Bude navštěvovat odpolední družinu? (popř. do kolika hod. potřebujete)

   

   

   

  Děkuji Vám všem!

   

  Mgr. Lenka Nováková