• Úvod
 • Základní škola
 • Družina
 • Kronika
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Provoz základních škol od 4. 1. 2021


  30.12.2020

  Podrobnosti

  Od 4. 1. 2021 je povolena osobní přítomnost ve škole pouze žákům 1. a 2. ročníku.

  Pro ostatní žáky (3., 4. a 5. ročníku) je povinné vzdělávání distančním způsobem.

  Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník).     O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

  Zařízení školního stravování jsou v provozu. Žáci mají v době povinné prezenční a distanční výuky nárok na dotovaný oběd.