• Úvod
 • Základní škola
 • Družina
 • Kronika
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Zápis dětí k povinné školní docházce pro šk. rok 2021/2022


  23.3.2021

  PODROBNOSTI

  Zápisy k povinné školní docházce se konají dle § 36 odst. 4 školského zákona vobdobí od 1. dubna do 30. dubna 2021. Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením bude i letošní zápis probíhat distanční formou (formální část).

  ZÁPIS

  - FORMÁLNÍ ČÁST – vyplnění žádosti o základní vzdělávání, přidělení registračního čísla, vyplnění zápisového lístku, poučení o možnosti odkladu PŠD a možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

  - MOTIVAČNÍ ČÁST – rozhovor s dítětem – nejvýše 20 min, další činnosti – max 60 min. Předání informací o pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

  Pokud to bude později možné, motivační část zápisu se bude konat v červnu v budově Základní školy Kralice na Hané, kde budou rodičům poskytnuty všechny důležité a aktuální informace. Rodiče budou na tuto schůzku písemně pozváni.

  Kdy je možné zasílat do školy žádost o přijetí k povinné školní docházce?


  OD PONDĚLÍ 12. DUBNA DO PÁTKU 16. DUBNA 2021

  Jak je možné doručit žádost o přijetí?


  1. DO DATOVÉ SCHRÁNKY ŠKOLY  qdrmns4

  2. E-MAILEM NA ADRESU   zskral@posta.pvskoly.cz

  3. POŠTOU NA ADRESU ZŠ Kralice na Hané, Zákostelí 59, Kralice na Hané 798 12

  4. OSOBNÍM PODÁNÍM VE ŠKOLE ( poštovní schránka na budově školy u  vstupních dveří)
   

  Co mám jako zákonný zástupce dítěte (rodič) vyplnit?


  a) ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, pokud moje dítě nastoupí ve školním roce 2021/2022 do 1. ročníku

  příloha č. 1

  b) ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, v případě, ze mému dítěti byl navržen vyjádřením PPP OK (pedagogicko-psychologické poradny) odklad školní docházky o jeden školní rok.

  Zákonný zástupce v tomto případě doloží k žádosti o odklad toto vyjádření PPP a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

  příloha č. 2

  Rozhodnutí o přijetí žáka, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod registračním číslem (přiděleno u zápisu) na nástěnce a webových stránkách školy po dobu nejméně 15 dní. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o přijetí již nebudou zákonným zástupcům zasílána, ale ti je mohou vyzvednout osobně v kanceláři školy.

  Odklad PŠD

  Rodiče mají právo požádat o odklad povinné školní docházky nejpozději do 30. dubna 2020. O odkladu rozhoduje škola svým ředitelem na základě vyjádření příslušného poradenského zařízení (PPP OK) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

  Předčasný nástup

  Děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 musí mít k předčasnému nástupu plnění povinné školní docházky doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC), děti narozené od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 současně i doporučení odborného lékaře.

   

  Další informace a formuláře ke stažení najdete v záložce  Základní škola, Půjdu do školy.