• Úvod
 • Základní škola
 • Družina
 • Kronika
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Webinář pro rodiče dětí předškolního věku


  6.4.2021

  Prevence školní neúspěšnosti a předcházení SPU – aneb co můžu jako rodič udělat pro dobrý start i průběh školní docházky

  Místo konání: Online
  Čas konání: čtvrtek 10. 6. 2021 od 17:00 hod.
  (předpokládaná délka školení cca 2 hodiny)
  Lektor: Mgr. Lenka Bínová
  Odkaz pro přihlášení: https://forms.gle/GiAanDsjPJF6fPjb8
  Přihlášení: do 7.6.2021 (či do naplnění kapacity) pouze prostřednictvím vyplněné přihlášky
  Pro koho je seminář určen: rodiče dětí
  Anotace semináře
  Rodiče i pedagogové budou v základě seznámeni s jednotlivými projevy SPU – dysgrafie, dysortografie, dyslexie. Dále budou seznámení s příčinným pozadím pozdější školní neúspěšnosti, popř. rozvoje SPU.


  Budou zodpovězeny otázky:
  Jak mohu jako rodič pomoci svému dítěti k úspěšnému nástupu a průběhu školní docházky?
  Kdy zvažovat možnost návštěvy odborníka (PPP)?
  Na jaké úrovni v jednotlivých oblastech by mělo dítě být, aby první třída nebyla zatěžkávací zkouškou pro něho samotného, ale i pro rodiče, a aby nedocházelo k rozvoji výukových obtíží v dalších ročnících?
  Jaké úkoly, hry a cvičení může rodič s dítětem doma společně uplatnit, aby rozšířil dítěti schopnosti a dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí požadavků ZŠ?
  Efektivní komunikace rodičů s pedagogem


  Konkrétní okruhy:
  Vztah smyslového vnímání a specifických poruch učení
  Obecné zásady při rozvoji smyslového vnímání
  Konkrétní metodické postupy při rozvoji jednotlivých percepcí:
  rozvoj zrakové percepce – metodika rozvoje
  rozvoj sluchové percepce – metodika rozvoje
  prostorová orientace – metodika rozvoje
  Základní teoretické poznatky o SPU – dysgrafii, dysortografii, dyslexii
  Základní diagnostika SPU – popis jednotlivých projevů, znaků, charakteristika
  Účinná prevence již v MŠ
  Těšíme se na setkání.


  Bc. Petr Husička, koordinátor projektu
  Ing. Miroslava Zapletalová, vedoucí projektu