• Úvod
 • Základní škola
 • Družina
 • Kronika
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Zahájení školního roku 2021/2022


  26.8.2021

  Podrobnosti

  Informace k začátku školního roku 2021/2022

   - zahájení školního roku bude ve středu 1. září v 7:45 hod (cca do 8:30 hod)

  - žáci 1. ročníku mohou přijít v doprovodu jednoho, max. dvou zákonných zástupců, kteří budou mít po celou dobu na ústech respirátor. Také děti budou mít v budově školy zakrytá ústa rouškou či respirátorem, po usazení do lavic mohou roušku sundat.

  - při vstupu do budovy školy mají všechny děti na ústech respirátor či roušku a provedou desinfekci rukou, po usazení na místo mohou žáci roušky sundat

  - osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit

  - pokud se u žáka objeví příznaky respiračního onemocnění, bude umístěn za dohledu zletilé fyzické osoby do izolační místnosti a zákonný zástupce dítěte bude neprodleně vyzván k vyzvednutí dítěte ze školy

  - ve školách proběhne během měsíce září preventivní screeningové testování žáků, aby se získaly komplexní informace o virové náloži v této populační skupině a nedošlo tak k výraznému zhoršení protiepidemické situace a zároveň, aby se zabránilo výraznějšímu omezení prezenční výuky

  - děti se budou testovat antigenními testy GENRUI a to v termínech 1.9., 6.9. a 9.9.

  Žáci 2. – 5. ročníku budou otestováni 1.9. (ve třídách nebo v doprovodu rodičů v testovací místnosti)

  Žáci 1. ročníku budou otestováni 2.9. (ve třídách nebo v doprovodu rodičů v testovací místnosti)

  Pokud se žák dostaví v jiný den, bude testován při příchodu do školy.

  Žáci, kteří se nepodrobí testování, jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit respirátor/roušku.

  Testování nepodstupují žáci, kteří budou 14 dní po plně dokončeném očkování nebo po prodělaném onemocnění covid-19, případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

   

  - Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je zakázána osobní přítomnost ve vzdělávání.

  Škola v tomto případě nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci.

   

  - Provoz školní družiny začíná ve čtvrtek 2. září ranní družinou – od 6:30 hodin.

   

  - Vzhledem k rekonstrukci školní jídelny výdejny nebude pro žáky ve dnech 2. – 3. září zajištěn oběd. Prosíme rodiče, aby dali dětem, které budou ve školní družině, obědovou svačinu. Obědy budou opět vydávány od pondělka 6.9.

                                                         Mgr. Lenka Nováková, ředitelka školy

  Návodné video k testování:

  https://www.youtube.com/…bt4