• Úvod
 • Základní škola
 • Družina
 • Kronika
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Ohlédnutí ředitelky školy za rokem 2021


  3.1.2022

  Milí žáci, vážení rodiče a drazí kolegové,

  vstupujeme do nového roku 2022 s očekáváním, co všechno nové nám přinese. Minulý rok byl pro nás všechny mimořádně náročný. Proto úvodem vyslovuji přání, aby nový rok byl celkově poklidnější. Dovolte mi tímto malou bilanci.

  Počátek loňského roku byl velmi hektický. Z důvodu epidemiologické situace jsme ho zahajovali hybridní výukou. Bylo nutné koordinovat výuku prezenční s distanční. Tento střídavý režim probíhal až do května. Nejen pro nás, ale v zásadě pro všechny profese, bylo vyčerpávající sledovat dynamickou pandemickou legislativu, která výrazně ovlivňovala podmínky provozu drtivé většiny zařízení. Pro mne a můj pracovní kolektiv bylo velkou výzvou i v takto nepříznivé době poskytnout našim školáčkům primární vzdělání v požadované kvalitě a technickém zabezpečení.

  Vedení školy přistoupilo k popisované situaci velmi vážně. Měli jsme maximální snahu vyhovět všem tehdejším platným zákonným opatřením. Z technických požadavků jsme zajišťovali zejména distribuci roušek a testů pro žáky. Vyčlenili jsme testovací a izolační místnost. Stanovili jsme metodiku, koordinaci a personální zajištění celého procesu testování žáků včetně vymezení závazného postupu v případě pozitivního výskytu COVID 19. Dále jsme museli zorganizovat výdej stravy v naší malé jídelně tak, aby se zde potkávaly jen homogenní skupiny žáků.

  Přes všechna náročná technická opatření jsme se neustále snažili našim žáčkům zpestřit výuku a zčásti jim vynahradit dny strávené u počítače v rámci distanční výuky. Výsledkem byla organizace projektových dnů pro žáky v prezenční výuce (zejm. jóga, korálkování, pes, přítel člověka, včely a úly atd.). Další naší náplní bylo zorganizovat online zápis do 1. ročníku, vzdělávání pedagogických pracovníků, řešení výchovně vzdělávacích problémů žáků spojených s distanční výukou atd.

  Domnívám se, že naše základní škola toto složité období zvládla bez větších problémů. Po celou dobu jsme flexibilně reagovali na legislativní požadavky a zjistili vždy nejlepší možné podmínky pro zabezpečení primárního vzdělání všem našim žákům. Tímto chci poděkovat celému pedagogickému sboru za profesionální zvládnutí náročného úkolu v podobě metody distanční výuky.

  A konečně tu bylo datum 17. května a s ním i konec distanční výuky. Jak jsme byli všichni šťastní, že už to skončilo! A myslím, že nejenom my učitelé….

  Od tohoto data jsme již mohli, s jistými úpravami vnitřního režimu školy, organizovat pro naše žáky další aktivity spojené s výukou, které obohacují děti nejen o praktické dovednosti, ale utvářejí i vzájemné vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči (slavnost Slabikáře, škola v přírodě, rozloučení žáků na obecním úřadě, dopravní hřiště, motivační část zápisu aj.)

  V letních měsících si děti i učitelé užívali zaslouženého volna a na škole probíhaly přípravy na další školní rok. Mám velkou radost, že se nám podařilo zmodernizovat další učebnu (úprava omítek, nová podlaha, moderní nábytek). Dokonce, i trochu nadplán, zcela zmodernizovat také školní jídelnu-výdejnu (zednické práce, nové elektrické rozvody, moderní kuchyňská linka, podlaha z PVC aj.) Nemohu než konstatovat, že jsme k naší plné spokojenosti vše zvládli v požadovaném termínu.

  V září jsme přivítali v naší škole 89 žáků a zahájili výchovně vzdělávací proces s očekáváním, že nás snad další nepříjemná opatření minou. Nicméně pandemická situace na území České republiky není stále dobrá. Každý týden se musíme podrobit povinnému testování. Velké množství akcí, které jsme pro naše žáky naplánovali, jsme museli z důvodu nařízení vlády zrušit. Díky tomu naši žáci přišli zejména o vystoupení pro seniory, turnaj ve vybíjené, o besedu s hasiči, o vánoční výstavu spojenou s jarmarkem, děti z mateřské školy o projektové dny ve škole a o další plánované akce.

  Naopak, jsem velmi ráda, že jsme některé akce stihli uskutečnit a byly velmi vydařené. Například atletické závody pro děti ze základní i mateřské školy, Evropský den jazyků, sběr starého papíru, dlabání dýní na školní zahradě, Mikulášská nadílka a také akce školní družiny – projektový den Svatý Václav, podzimkování, štrúdlování, kloboukový karneval aj. V neposlední řadě se nám také velmi povedl první ročník předvánočního turnaje ve florbale, který měl u dětí velký ohlas, možná i tím, že jeden z týmů tvořili pedagogičtí pracovníci. Spolu s dětmi i s rodiči jsme si tyto akce velmi užili a věřím, že nám všem vnesly do školy příjemné klima přátelství a spolupráce.

  Budeme věřit, že numerický význam roku 2022 nám přinese budoucnost, která bude sice náročná, ale určitě bude lepší než to, co jsme v uplynulých dvou letech zažili.

  Přeji našim žákům hodně školních úspěchů, usměvavé a vstřícné pedagogy, milující a chápající rodiče a všem nám hodně zdraví!

  Mgr. Lenka Nováková, ředitelka školy


   

  P.S. Zachovejte nám svoji přízeň a sledujte naše aktivity na FB stránkách ZŠ Kralice na Hané a také na našich webových stránkách www.zskralice.cz