• Úvod
  • Základní škola
  • Družina
  • Kronika
  • Dokumenty
  • Kontakt
  • Pololetní prázdniny


    30.1.2018

    V pátek 2. února 2018 mají děti pololetní prázdniny. Provoz školní družiny není zajištěn.