• Úvod
 • Základní škola
 • Družina
 • Kronika
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Historie školy

  První zmínka o kralické škole pochází z roku 1632. Budova školy byla několikrát přestavěna a v roce 1912 zbourána.
  Základní kámen k nové budově byl položen 19.března 1912. Nová škola byla kolaudována 7.září 1912 a pravidelné vyučování začalo 18.září 1912.

  Nová budova byla dvoupatrová s šesti učebnami, bytem a zahradou. Chyběla sice tělocvična, ale od roku 1925 užívala škola ke cvičení na základě pronájmu sál sokolovny.

  Během let prošla budova školy mnoha rekonstrukcemi, např.výměna oken, střechy, rekonstrukce kotelny, sociálního zařízení, výdejny stravy, topení aj.

  Od poloviny 50.let byla zřízena školní družina . Škola byla průběžně vybavována didaktickou technikou a učebními pomůckami, v poslední době i výpočetní technikou.