• Úvod
 • Základní škola
 • Družina
 • Kronika
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Plán činností školy

   

  Plán činností školy ve školním roce 2019/2020

  ________________________________________­­­­________

   

  Září

  Slavnostní zahájení školního roku

  Evropský den jazyků  ( 3. – 5. ročník) - Rakousko

  Atletické závody ZŠ  + MŠ

  Pohár starostů

   

  Říjen

  Zahájení činnosti zájmových kroužků

  Oslavy lesa (Flora Olomouc - žáci 4. a 5. ročníku)

  Drakiáda - akce KPŠ

  Preventivní program (žáci 4. a 5. ročníku)

  Dopravní hřiště Prostějov ( 4. ročník)

  Sběr papíru

  třídní schůzky - 1. ročník

  Děti z MŠ ve škole 1. setkání

  Dlabání dýní - KPŠ

  Halloween ve výuce

   

   

     Listopad

  vystoupení žáků pro seniory

  Beseda s Hasiči

  Návštěva knihovny (žáci 2. ročníku)

  Turnaj ve vybíjené

  Preventivní program (žáci 3. ročníku)

  Školní kolo pěvecké soutěže

  Návštěva knihovny (žáci 3. ročníku)

  Výroba adventních věnců - akce pro veřejnost

  Preventivní program (pro žáky 4. a 5. ročníku)

  Vystoupení žáků na rozsvěcení vánočního stromu

   

   Prosinec

  pedagogická rada

  Zimní výzdoba školy a výroba vánočních a novoročních přání

  Preventivní program (pro žáky 3, ročníku)

  Den otevřených dveří - výstavka výrobků a prací keramického      

      kroužku, vánoční dílna, jarmark

  Mikulášská nadílka pro děti v MŠ (žáci 5. ročníku)

  Mikulášská nadílka - KPŠ        

  třídní schůzky

  Preventivní program (pro žáky 4. a 5. ročníku)

  Projektový den ADVENT

  Divadelní představení (pro žáky 1. a 2. ročníku)

  Vánoční besídky ve třídách

   

   

      Leden           

  Výchovný koncert skupiny Marbo

  Divadelní představení (pro žáky 3. - 5. ročníku)

  Pedagogická rada

  Vysvědčení za I. pololetí

   

  Únor          

  Zahájení plaveckého výcviku

  Zdravý týden - (Zdravá pětka)

  Projektový den mimo školu

   

  Březen         

  Účast v soutěži Funny Bunny (žáci 4. a 5. ročníku)

  Děti z MŠ ve škole 3. setkání

  Recitační soutěž – školní kolo

  Den učitelů – den „naruby“

  Den otevřených dveří

  třídní schůzky

  Matematická soutěž - Matematický klokan

  Zdravá výživa - návštěva  KHS Olomouc (žáci 3. a 4. ročníku)

   

   Duben       

  EKO-DEN  ke Dni Země

  VELIKONOCE – výroba velikonočních ozdob, zvyky, tradice

  Zápis dětí do 1. ročníku

  Divadelní představení pro žáky

   

  Květen         

  Sběr papíru

  Účast na atletické soutěži „O pohár starostů“

  Vlastivědná exkurze do Prahy (pro žáky 5. ročníku)

  Děti z MŠ ve škole - 4. setkání

   

  Červen  

  Slavnost Slabikáře – pasování žáků 1. ročníku na čtenáře           

  Den dětí  

  Účast žáků na olympiádě svazku obcí Prostějov venkov

  Turnaj v malé kopané

  Rozloučení žáků 5.ročníku na úřadě městyse

  Pedagogická rada

  Vysvědčení za II. pololetí

             

   

  *   návštěva divadelního představení v Městském divadle v Prostějově

  *   besedy s příslušníky Policie ČR (dopravní výchova, prevence sociálně patologických jevů), beseda s hasiči – pro žáky 2. a 3. ročníku

  *   besedy o zdravé výživě, o třídění odpadu, první pomoc apod.