• Úvod
 • Základní škola
 • Družina
 • Kronika
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Plán činností školy

  Plán činností školy ve školním roce 2017/2018

  září

  Slavnostní zahájení školního roku

  Schůzka s rodiči žáků

  Evropský den jazyků (3. - 5. ročník)

  Dopravní hřiště Prostějov (4. ročník)

   

  říjen

  Zahájení činnosti zájmových kroužků

  Děti z MŠ ve škole  (1. setkání)

  Sběr papíru

  Atletické závody žáků

   

  listopad

  Sportovní soutěž "Starostův hanácké vdolek"

  Pěvecká soutěž - třídní a školní kolo

  Děti z MŠ ve škole (2. setkání)

  Adventní věnečky (akce pro veřejnost)

  Třídní schůzky

   

  prosinec

  Vystoupení žáků u vánočního stromu v obci

  Mikulášská nadílka

  Společné vypouštění balónků s vánočním přáním

  Zimní výzdoba školy a výroba vánočních a novoročních přání

  Děti z MŠ ve škole (3.setkání)

  Den otevřených dveří - výstavka výrobků a prací keramického kroužku, vánoční dílna

   

  leden

  Výchovný koncert skupiny Marbo

  Třídní schůzky

  Pedagogická rada

  Vysvědčení za 1. pololetí

   

  únor

  Zahájení plaveckého výcviku

  Návštěva hvězdárny v Brně

  Zdravý týden

   

  březen

  Děti z MŠ ve škole (4.setkání)

  Recitační soutěž - školní kolo

  Den učitelů - Den "naruby"

   

  duben

  EKO - TÝDEN ke Dni Země

  Velikonoce - výroba velikonočních ozdob, zvyky, tradice

  Návštěva knihovny v Prostějově

  Den otevřených dveří s vystoupením žáků pro rodiče

  Zápis dětí do 1. ročníku

  Třídní schůzky

  Pedagogická rada

   

  květen

  Sběr papíru

  Účast na atletické soutěži "O pohár starostů"

  Návštěva dopravního hřiště v Prostějově (4. ročník)

  Slavnost Slabikáře - pasování žáků 1.ročníku na čtenáře

   

  červen

  Den dětí

  Škola v přírodě

  Účast žáků na olympiádě svazku obcí Prostějov - venkov

  Účast na turnaji v malé kopané (Bedihošť)

  Rozloučení žáků 5. ročníku na úřadě městyse

  Indiánské odpoledne - ukončení školního roku

  Pedagogická rada

  Vysvědčení za 2.pololetí

   

  • návštěva divadelního představení v Městském divadle v Prostějově
  • besedy s příslušníky Policie ČR (dopravní výchova, prevence sociálně patologických jevů
  • beseda s hasiči - pro žáky 2. a 3. ročníku
  • besedy o zdravé výživě, o třídění odpadu, první pomoc apod.