• Úvod
 • Základní škola
 • Družina
 • Kronika
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Plán činností školy

   

  Plán činností školy ve školním roce 2018/2019

  ________________________________________­­­­________

   

  Září

  Slavnostní zahájení školního roku

  Evropský den jazyků  ( 3. – 5. ročník) - Polsko

  Dopravní hřiště Prostějov ( 4. ročník)

  Drakiáda  - KPŠ

   

  Říjen

  Zahájení činnosti zájmových kroužků

  Dopravní hřiště Prostějov ( 4. ročník)

  Sběr papíru

  Atletické závody žáků

  Děti z MŠ ve škole 1. setkání

  Dlabání dýní - KPŠ

   

   

     Listopad

  Třídní schůzky

  Sportovní soutěž „ Starostův hanácké vdolek“       

  Pěvecká soutěž – třídní kolo a školní kolo

  Děti z MŠ ve škole 2. setkání

  Adventní věnečky (akce pro veřejnost)

   

   

      Prosinec

  Vystoupení žáků u vánočního stromku v obci

  Zimní výzdoba školy a výroba vánočních a novoročních přání

  Účast v soutěži AJ Funny Bunny

  Den otevřených dveří - výstavka výrobků a prací keramického      

      kroužku, vánoční dílna

  Mikulášská nadílka - KPŠ        

   

   

      Leden           

  Výchovný koncert skupiny Marbo

  Třídní schůzky

  Pedagogická rada

  Vysvědčení za I. pololetí

   

  Únor          

  Zahájení plaveckého výcviku

  Zdravý týden

   

  Březen         

  Děti z MŠ ve škole 3. setkání

  Recitační soutěž – školní kolo

  Den učitelů – den „naruby“

   

       Duben       

  EKO-TÝDEN  ke Dni Země

  VELIKONOCE – výroba velikonočních ozdob, zvyky, tradice

  Návštěva knihovny – městská knihovna v Prostějově

  Den otevřených dveří + vystoupení žáků pro rodiče

  Zápis dětí do 1. ročníku

  Třídní schůzky

  Pedagogická rada

   

     Květen         

  Sběr papíru

  Účast na atletické soutěži „O pohár starostů“

  Návštěva dopravního hřiště v Prostějově ( 4.ročník)

  Slavnost Slabikáře – pasování žáků 1. ročníku na čtenáře

   

  Červen             

  Den dětí  

  Účast žáků na olympiádě svazku obcí Prostějov venkov

  Turnaj v malé kopané

  Rozloučení žáků 5.ročníku na úřadě městyse

  Indiánské odpoledne – ukončení školního roku

  Pedagogická rada

  Vysvědčení za II. pololetí

             

   

  *   návštěva divadelního představení v Městském divadle v Prostějově

  *   besedy s příslušníky Policie ČR (dopravní výchova, prevence sociálně patologických jevů), beseda s hasiči – pro žáky 2. a 3. ročníku

  *   besedy o zdravé výživě, o třídění odpadu, první pomoc apod.