• Úvod
 • Základní škola
 • Družina
 • Kronika
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Výsledek zápisu ZŠ

  Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

   

  Základní škola Kralice na Hané rozhodla svou ředitelkou v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Kralice na Hané.

  registrační číslo:        ZŠ 01/2020     přijat/a

                                 ZŠ 02/2020     přijat/a

                                 ZŠ 03/2020     přijat/a

                                 ZŠ 04/2020     přijat/a

                                 ZŠ 05/2020     přijat/a

                                 ZŠ 06/2020     přijat/a 

                                 ZŠ 07/2020     přijat/a                             

                                 ZŠ 08/2020     přijat/a

                                 ZŠ 09/2020     přijat/a  (žádost o odklad - doložení dokumentů)

                                 ZŠ 10/2020     přijat/a

                                 ZŠ 11/2020     přijat/a  (žádost o odklad - doložení dokumentů)

                                 ZŠ 12/2020    přijat/a

                                 ZŠ 13/2020     přijat/a

                                 ZŠ 14/2020     přijat/a

                                 ZŠ 15/2020     přijat/a

                                 ZŠ 16/2020     přijat/a

                                 ZŠ 17/2020     přijat/a

                                 ZŠ 18/2020     přijat/a

                                 ZŠ 19/2020     přijat/a  (žádost o odklad - doložení dokumentů)

                                 ZŠ 20/2020     přijat/a  (žádost o odklad - doložení dokumentů)

                                 ZŠ 21/2020     přijat/a  (žádost o odklad - doložení dokumentů)

                            

  Poučení:

  Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky Základní školy Kralice na Hané a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

   

  Datum zveřejnění:     14. 4. 2020                        Mgr. Lenka Nováková, ředitelka školy

  Toto správní rozhodnutí nabývá právní moci dne 29.4.2020.                           

   

  Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021:

                                  ZŠ 21/2020      přijat/a

  Poučení:

  Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky Základní školy Kralice na Hané a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

  Datum zveřejnění:      18. 5. 2020                        Mgr. Lenka Nováková, ředitelka školy

  Toto správní rozhodnutí nabývá právní moce dne 2. 6. 2020