• Úvod
 • Základní škola
 • Družina
 • Kronika
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Výsledek zápisu ZŠ

  Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

   

  Základní škola Kralice na Hané rozhodla svou ředitelkou v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Kralice na Hané.

  registrační číslo:       ZŠ 01/2021     přijat/a

                                 ZŠ 02/2021     přijat/a

                                 ZŠ 03/2021     přijat/a

                                 ZŠ 04/2021     přijat/a (žádost o odklad PŠD - doložení dokumentů)

                                 ZŠ 05/2021     přijat/a (žádost o odklad PŠD - doložení dokumentů)

                                 ZŠ 06/2021     přijat/a 

                                 ZŠ 07/2021     přijat/a                             

                                 ZŠ 08/2021     přijat/a

                                 ZŠ 09/2021     přijat/a

                                 ZŠ 10/2021     přijat/a

                                 ZŠ 11/2021     přijat/a 

                                 ZŠ 12/2021    přijat/a

                                 ZŠ 13/2021     přijat/a

                                 ZŠ 14/2021     přijat/a

                                 ZŠ 15/2021     přijat/a

                                 ZŠ 16/2021     přijat/a

                                 ZŠ 17/2021     přijat/a

                                 ZŠ 18/2021     přijat/a

                                 ZŠ 19/2021     přijat/a 

                                 ZŠ 20/2021     přijat/a

                                 ZŠ 21/2021     přijat/a 

                                 ZŠ 22/2021    přijat/a  (žádost o odklad PŠD )

                                 ZŠ 23/2021    přijat/a  (žádost o odklad PŠD - doložení dokumentů)

                                 ZŠ 24/2021    přijat/a  (žádost o odklad PŠD)

                                 ZŠ 25/2021    přijat/a

                                 ZŠ 26/2021    přijat/a

                                 ZŠ 27/2021    přijat/a

                                 ZŠ 28/2021    přijat/a

  Poučení:

  Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky Základní školy Kralice na Hané a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

   

  Datum zveřejnění:     20. 4. 2021                        Mgr. Lenka Nováková, ředitelka školy

  Toto správní rozhodnutí nabývá právní moci dne 5.5.2021                         

   

  Dodatečný zápis:     registrační číslo:           ZŠ 29/2021     přijata/a  (žádost o odklad PŠD)

   

  Datum zveřejnění:     11. 5. 2021                        Mgr. Lenka Nováková, ředitelka školy

  Toto správní rozhodnutí nabývá právní moci dne 26. 5. 2021