• Úvod
 • Základní škola
 • Družina
 • Kronika
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Výsledek zápisu ZŠ

  Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020

   

  Základní škola Kralice na Hané rozhodla svou ředitelkou v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Kralice na Hané.

  registrační číslo:        ZŠ 01/2019     přijat/a

                                 ZŠ 02/2019     přijat/a

                                 ZŠ 03/2019     přijat/a

                                 ZŠ 04/2019     přijat/a

                                 ZŠ 05/2019     přijat/a

                                 ZŠ 06/2019     přijat/a 

                                 ZŠ 07/2019     přijat/a                             

                                 ZŠ 08/2019     přijat/a

                                 ZŠ 09/2019     přijat/a

                                 ZŠ 10/2019     přijat/a

                                 ZŠ 11/2019     přijat/a

                                 ZŠ 12/2019    přijat/a

                                 ZŠ 13/2019     přijat/a

                                 ZŠ 14/2019     přijat/a

                                 ZŠ 15/2019     přijat/a

                                 ZŠ 16/2019     přijat/a

                                 ZŠ 17/2019     přijat/a

                                 ZŠ 18/2019     přijat/a

                                 ZŠ 19/2019     přijat/a

                            

  Poučení:

  Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky Základní školy Kralice na Hané a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

   

  Datum zveřejnění:     16. 4. 2019                        Mgr. Lenka Nováková, ředitelka školy

  Toto správní rozhodnutí nabývá právní moci dne 1. 5. 2019.