Ve čtvrtek 6. června 2024 navštívil II. oddělení školní družiny pan Hanzel, který se věnuje chovu holubů.

Dětem vyprávěl o tom, čím se holubi živí a jaké existují druhy holubů. Poté jim popisoval své zážitky z výstav a závodů, kterých se s holuby účastní.

Po celou dobu besedy měly děti možnost prohlédnout si holubí vajíčka a pohladit samotné holuby.

Na závěr besedy děti kladly zvídavé otázky, na které pan Hanzel ochotně odpovídal.