Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu Průša pro školy, který se zaměřuje na 3D tisk.

Naší škole byla zapůjčena 3D tiskárna a na nás bylo během tří měsíců vypracovat vlastní projekt k 3D tisku.

Projekt jsme zaměřili na Polybiův čtverec, učební pomůcku pro předmět informatika, která slouží k šifrování a dešifrování. 

Vybraní žáci 5. ročníku společně s paní učitelkou Koskovou a paní učitelkou Petrželovou nejprve tento čtverec vymodelovali v programu Autodesk Tinkercad a následně vytiskli na 3D tiskárně. Poté paní učitelky vše zpracovaly do požadované podoby projektu a odeslaly ke schválení.

Náš projekt byl schválen a my tak můžeme tiskárnu i nadále využívat pro vlastní 3D tisk.