Žáci 4. třídy hrají celoroční detektivní hru s názvem Ukradený diamant.

Tato celoroční hra cílí především na spolupráci, motivaci žáků ve třídě, vede je k logickému uvažování a správnému vyjadřování.

Nestačilo vypátrat zloděje, žáci museli najít i ukradený diamant. Proto se vypravili na cestu, která vedla po polní cestě do Hrubčic na dětské hřiště. Po cestě ještě museli splnit zadané pohybové úkoly a zároveň se seznamovat s ekosystémem pole a louka, které jsou také učivem 4. třídy.

Když došli na místo "činu", čekal tam na ně zašifrovaný vzkaz, ze kterého zjistili, kde je diamant schovaný.

Šifru rozluštili, diamant našli a proto zaslouženě získali medaili.