Během jedné vyučovací hodiny si žáci ve čtvrtek 9.2.2023 vyrobili obrázek podle zvolené šablony.

Žáci se seznámili s postupem pískování a potom už vybírali z krásně barevných a dokonce i voňavých písků.

Děti byly moc šikovné a všechny obrázky se jim moc povedly.