• Úvod
 • Základní škola
 • Družina
 • Kronika
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • 3. ročník

  Třídní učitelka:   Mgr. Klára Drábková

                                                                    1.pololetí

   

  7.45 – 8.30

  8.40 – 9.25

  9.45 – 10.30

  10.40 – 11.25

  11.35 – 12.20

  PO

  Český jazyk

  Matematika

  Anglický jazyk

  Prvouka

  Český jazyk

  ÚT

  Český jazyk

  Matematika

  Anglický jazyk

  Český jazyk

  Výtvarná výchova

  ST

  Český jazyk

  Matematika

  Prvouka

  Český jazyk

  Hudební výchova

  ČT

  Český jazyk

  Matematika

  Anglický jazyk

  Český jazyk

  Pracovní činnosti

  Český jazyk

  Matematika

  Prvouka

  Tělesná výchova

  Tělesná výchova

   

  Vyučující:

  ČJ, M, PRV, HV, VV, PČ, TV - Mgr. K. Drábková

  AJ - Mgr. M. Kosková