• Úvod
 • Základní škola
 • Družina
 • Kronika
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • 5. ročník

  Třídní učitelka:  Mgr. Helena Kapounková

                                                   1. pololetí

    7.45 – 8.30 8.40 – 9.25 9.45–10.30 10.40 - 11.25 11.35 – 12.20 12.30 – 13.15 13.25 – 14.10
  PO Český jazyk Anglický jazyk Český jazyk Matematika Vlastivěda    
  ÚT Český jazyk Český jazyk Matematika Přírodověda   Výtvarná výchova Výtvarná výchova
  ST Český jazyk Anglický jazyk Matematika Vlastivěda Hudební výchova    
  ČT Český jazyk Anglický jazyk Český jazyk Matematika Pracovní činnosti    
  Matematika Přírodověda Informatika Tělesná výchova Tělesná výchova    

   

  Vyučující:

  ČJ, AJ,  - Mgr. L. Nováková

  M, PŘ, INF, VL, VV, PČ,  - Mgr. H.Kapounková

  TV, HV - Mgr. K. Drábková