• Úvod
 • Základní škola
 • Družina
 • Kronika
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Úvod

  * Vítejte na stránkách naší školy!

  Jsme rádi, že jste nás navštívili alespoň virtuálně a těšíme se na vaše ohlasy a podnětné nápady na další zlepšování  našich stránek!

  Základní škola Kralice na Hané je organizována jako malotřídní s pěti postupnými ročníky v pěti třídách.
  Od školního roku 2019/2020 máme pět kmenových tříd.
  Součástí základní školy jsou od 1.září 2022 tři oddělení školní družiny.
  Od října 2014 je součástí školy i výdejna obědů.

  Ve školním roce 2019/2020 máme k dispozici nové travnaté školní hřiště přímo na zahradě školy.

  Od školního roku 2020/2021 bylo na školní zahradě vybudováno dětské hřiště.


                                                                      

   * Co nabízíme žákům naší školy

  • odpolední školní družina a pestrá nabídka zájmových kroužků
  • pobyt dětí na školní zahradě v průběhu přestávek
  • plavání 
  • dopravní výchova (návštěva dětského dopravního hřiště)
  • projektová výuka (Eko-den, Týden zdraví, Evropský den jazyků..)
  • zapojení do soutěží a olympiád
  • modernizace výuky prostřednictvím výpočetní techniky pro každého žáka
  • internet pro žáky k přípravě do výuky
  • škola v přírodě
  • školní knihovna pro žáky
  • návštěvy divadelních představení
  • tematické školní výlety a exkurze
  • výtvarné dílny pro děti i rodiče
  • sportovní soutěže pro žáky
  • projekty Ovoce do škol, Mléko do škol
  • účast dětí předškolního věku ve výuce