• Úvod
 • Základní škola
 • Družina
 • Kronika
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Školní rok 2013/2014

  RSS této rubriky

  MŠ ve škole

  24.10.2013 | Admin

  Letos již druhým rokem probíhá na naší škole pojekt "Školička", kdy děti z mateřské školy dochází mezi žáky prvního ročníku a spolu s nimi si zkoušení, jaké to je sedět v lavici, dávat pozor, co říká paní učitelka, plnit různé úkoly a soustředit se určitý čas na svou práci. Hodina je vždy pestrá a pro děti zajímavá a my věříme, že děti od školy neodradíme, ale spíše naopak, že se budou do naší školy moc těšit. Je to i příprava pro zápis do prvního ročníku. Děti již nepůjdou k zápisu do cizí školy, ale právě do té své, ve které už jsou přece zvyklí. Tak jim všem přejeme, aby se jim ve škole líbilo a dařilo. Celý článek »

  Sběr papíru - podzim

  16.10.2013 | Admin

  Ve středu se konal ve škole sběr starého papíru. Ze všech stran se ke škole hrnuly hromady papíru, abychom opět nasbírali společně co nejvíce této suroviny, která se může dále zpracovat a využít. Žáci mezi sebou také soutěží, kdo bude tím nejlepším "sběračem papíru", a která třída bude tou nejlepší v součtu nasbíraných kilogramů. Letos to vyhráli naši čtvrťáci, kteří nasbírali 3 210 kg! Celý článek »

  Dopravní výchova

  27.9.2013 | Admin

  V pátek se žáci 4. a 5. ročníku vypravili na Dětské dopravní hřiště v Prostějově, aby si zde vyzkoušeli své znalosti z oblasti dopravní výchovy. Procvičili si zde dopravní značky, křižovatky, vybavení kola a další důležité vědomosti, které se týkají jejich bezpečnosti v silničním provozu. Nakonec si vyzkoušeli i jízdu na dětském dopravním hřišti, kde bylo spoustu značek a semaforů, a kde je nutno vše sledovat, aby jste projeli daný úsek bez nehody. Celý článek »

  Evropský den jazyků

  26.9.2013 | Admin

  Letos jsme poprvé oslavili Evropský den jazyků projektovým vyučováním, kde jsme si vybrali jazyky našich sousedních států. Děti si samy připravily zajímavé informace o vybraných zemích, kterými bylo Slovensko, Polsko a Německo. Poutavou prezentací pak informovaly ostatní žáky o důležitých reáliích dané země. Jako upomínku na tento den si žáci vyrobili malé vlaječky daných zemí a odnesli si spoustu nových informací o našich sousedech. Celý článek »

  Škola začíná

  2.9.2013 | Admin

  V pondělí 2.9. nastoupili do prvního ročníku základní školy noví žáci. Deset nových prvňáčků přišel přivítat i pan starosta Pavel Kolář a paní ředitelka Mgr. Lenka Nováková. Oba popřáli dětem, aby se jim ve škole líbilo a hodně se zde naučili. Poté uvítala své nové žáčky i paní učitelka Mgr. Helena Kapounková. Přejeme všem žákům jen pěkné známky! Celý článek »

  Prázdniny ve škole

  31.8.2013 | Admin

  Budova základní školy na dva měsíce osiřela, ale přesto zde bylo i v tuto dobu rušno. Probíhaly zde natěračské a malířské práce, opravovalo se zařízení na toaletách, uklízelo se od půdy až po sklepení a hlavně se pracovalo na školní zahradě, kde byla z peněžních prostředků obecního úřadu vybudována pro děti prostorná pergola, kterou budou žáci využívat jednak k relaxaci o velkých přestávkách a při pobytu na zahradě, tak také k výuce přírodovědných předmětů a v neposlední řadě i k odpočinkovým činostem ve školní družině. Celý článek »

  1 2 3
  poslední »