Kralická škola

Naše škola má více než stoletou tradici. Panuje u nás přátelské rodinné prostředí malotřídní školy. Máme 5 tříd, 3 oddělení školní družiny a zkušené pedagogy poskytující vzdělání s důrazem na osobnostní rozvoj, studijní dovednosti, spolupráci a individuální přístup.

Více o naší škole
starší aktuality »

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH NAŠÍ ŠKOLY!

Naše škola je základní školou s více než stoletou tradicí, která poskytuje primární vzdělávání žáků v rámci vzdělávacího systému České republiky. Je organizována jako malotřídní škola s pěti postupnými ročníky v pěti třídách o celkové kapacitě 150 žáků. Disponuje třemi družinami a jídelnou. Poskytuje základy všeobecného vzdělání s důrazem na osobnostní rozvoj, studijní dovednosti, spolupráci a individuální přístup. Nabízí aktivity spojené s výukou, aktivity školní družiny a zájmové kroužky.

Ilustrační obrázek - dívka
Ilustrační obrázek - chaplec

CO NABÍZÍME ŽÁKŮM NAŠÍ ŠKOLY

 • podnětné a přátelské prostředí malé školy
 • individuální přístup k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
 • ranní a odpolední školní družinu
 • pobyt dětí na školní zahradě v průběhu přestávek a při činnostech v ŠD
 • pestrou nabídku zájmových kroužků pro všechny věkové kategorie zdarma
 • výuku plavání pro všechny žáky školy od 1. do 5. ročníku 
 • dopravní a ekologickou výchovu 
 • projektovou výuku
 • zapojení do soutěží a olympiád
 • modernizaci výuky prostřednictvím výpočetní techniky, didaktického software a interaktivních tabulí
 • internet pro žáky 4. a 5. ročníku při samostatné přípravě na výuku
 • pobyt žáků v přírodě
 • školní knihovnu pro žáky
 • návštěvy divadelních představení
 • tematické školní výlety a exkurze
 • výtvarné dílny pro děti i rodiče
 • sportovní soutěže pro žáky
 • účast dětí předškolního věku ve výuce
 • projekty Ovoce a zelenina do škol, Školní mléko

Události a akce školy

všechny akce
červen 2024
po út st čt so ne
1 2
3
4
5
6
7 8
9
10 11
12
13
14
15 16
17 18 19 20 21
22 23
24
25
26
27
28
29 30

Vysvědčení

více
Žádný ilustrační obrázek

slavnost Páťák

Program pro rodiče, který si připravili žáci 5. ročníku na rozloučení s naší školou.

více
Žádný ilustrační obrázek

rozloučení na obci

Rozloučení s žáky 5. ročníku, kteří odcházejí na nové školy.

více

Zrcadlový den

Akce v rámci projektu Hrdé školy.

více

Malá kopaná

Turnaj v malé kopané pro žáky okolních škol.

více

výlet na Pustevny

Školní výlet pro všechny naše žáky.

více
Žádný ilustrační obrázek

spaní ve škole

Akce pro žáky 5. ročníku.

více

výlet do ZOO Lešná

Výlet pro všechny děti, které chodí do školní družiny.

více

roboti v informatice

Ve 4. a 5. třídě se žáci v informatice seznámili s roboty.

více

Den otevřených dveří na letišti v Prostějově

Ve čtvrtek 13. 6. 2024 se zúčastnila 2. až 4. třída Dne otevřených dveří na prostějovském letišti.

více

Slavnost Slabikáře

Ve středu 12. 6. 2024 se uskutečnila dlouho připravovaná Slavnost Slabikáře.

více

korálkování

Děti z I. oddělení školní družiny si v úterý 11. 6. 2024 užily akci s názvem „Korálkování“.

více

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

více

VZPoura úrazům

Dne 11. 6. 2024 v 1. a ve 4. třídě proběhla beseda s názvem VZPoura úrazům.

více

fotografování třídních kolektivů

více

Dětské sportovní hry, Výšovice

V sobotu 8. června 2024 se žáci 5. ročníku s paní učitelkou Kalabisovou zúčastnili ve Výšovicích XVII. Dětských sportovních her svazku obcí Prostějov – venkov 2024.

více

beseda o holubech

Ve čtvrtek 6. června 2024 navštívil II. oddělení školní družiny pan Hanzel, který se věnuje chovu holubů.

více

hodina s rodilou mluvčí

Ve středu 5. 6. 2024 měli žáci poslední hodinu s rodilou mluvčí v tomto školním roce.

více

Včely, včelky, včeličky

V úterý 4. 6. 2024 v I. oddělení školní družiny přivítali Mladé včelaře z Tovačova.

více

Výlet ke Dni dětí

Dne 3. 6. 2024 jeli všichni žáci naší školy na výlet na Bouzov.

více