Změna výše stravného od 1. 9. 2022

Věk dítěte Cena oběda
7 - 10 let 31,- Kč
11 - 14 let 36,- Kč

Platí se bezhotovostním bankovním převodem!


Cena oběda dle stáří strávníka je stanovena Školní jídelnou Kralice na Hané. Platí se vždy obědy na celý měsíc předem na stanovený účet, dle písemných pokynů zaslaných rodičům od paní kuchařky prostřednictvím třídních učitelek jednotlivých ročníků základní školy.

Přeplatky (v případě včasného odhlášení strávníka na den/dny) se vrací na konci školního roku, kdy bude provedeno vyúčtování stravného zpět na bankovní účet strávníka.