Děti narozené od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 musí mít k předčasnému nástupu plnění povinné školní docházky doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC).

Děti narozené od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 současně i doporučení odborného lékaře.


Přiložené soubory