Projekty, do kterých je škola zapojena:


Národní plán doučování

MŠMT vyhlásilo na podzim roku 2021 - Národní plán doučování, ve kterém byly navýšeny prostředky pro účely podpory návratu žáků do škol. Doučování představuje formu pomoci žákům, kteří mají z různých důvodů učební problémy, nestačí tempu školního vyučování nebo dosahují slabších studijních výsledků, zejména tedy těch, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem.

Také naše škola se do programu přihlásila a poskytujeme doučování žákům, kteří potřebují tuto intervenci.


Přiložené soubory

Chytrá škola PDF dokument 479.71 kB
Doučování žáků škol PDF dokument 174.08 kB
Šablony JAK PDF dokument 191.31 kB