Rodiče mají právo požádat o odklad povinné školní docházky nejpozději do 30. dubna 2024.

O odkladu rozhoduje škola svým ředitelem na základě vyjádření příslušného poradenského zařízení (PPP OK) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.


Přiložené soubory