Školní rok 2023/2024

Událost Termín
zahájení školního roku 4. 9. 2023
podzimní prázdniny 26. 10. a 27. 10. 2023
vánoční prázdniny 23. 12. 2023 - 2. 1. 2024
vydání pololetního vysvědčení 31. 1. 2024
pololetní prázdníny 2. 2. 2024
jarní prázdniny 11. 3. - 17. 3. 2024
velikonoční prázdniny 28. 3. 2024
vydání vysvědčení 28. 6. 2024
hlavní prázdniny 29.6. - 1. 9. 2024

Ředitelské volno:

29. 9. 2023

22. 12. 2023

 

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2023/2024 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.