Školní rok 2022/2023

Událost Termín
zahájení školního roku 1. 9. 2022
podzimní prázdniny 26. 10. a 27. 10. 2022
vánoční prázdniny 23. 12. 2022 - 2. 1. 2023
vydání pololetního vysvědčení 31. 1. 2023
pololetní prázdníny 3. 2. 2023
jarní prázdniny 6. 3. - 12. 3. 2023
velikonoční prázdniny 6. 4. 2023
vydání vysvědčení 30. 6. 2023
hlavní prázdniny 1. 7. - 3. 9. 2023

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2022/2023 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.