Zájmové kroužky jsou součástí zájmové činnosti. 

Zájmová činnost patří k důležitým volnočasovým aktivitám dětí, mládeže i dospělých. Lze ji chápat jako cílevědomou aktivitu zaměřenou na uspokojování a rozvíjení individuálních potřeb, zájmů a schopností. Má silný vliv na rozvoj osobnosti i na správnou společenskou orientaci, podílí se na formování názorů, postojů a přesvědčení jedince. 

Zájmová činnost napomáhá při odhalování i rozvoji nadání a talentu, pro formování osobnosti, utváření dovedností a návyků, prohlubování i uplatňování vědomostí, poznatků a praktických zkušeností z různých oblastí života. Zájmová činnost má na rozdíl od zábavy a odpočinku vždy aktivní charakter.

Ve školním roce 2023/2024 je připravena pestrá nabídka volnočasových aktivit pro naše žáky.

Kroužky začínají od měsíce října (2. 10. 2023).
 

Kroužek Vedoucí Určeno pro Termín
Sportovní L. Zemánková 1. - 5. ročník pondělí
13.00 - 14.00
Angličtina Mgr. M. Kosková 1. ročník úterý
12.30 - 13.30
 
Angličtina Mgr. H. Půdová 2. ročník úterý
1. skupina 13.30 - 14.00
2. skupina 14.15 - 14.45
Keramika J. Formanová 1. - 5. ročník středa
14.00 - 15.00
Bižuterní dílna Mgr. M. Kosková 3. - 5. ročník

čtvrtek
začátečníci

13.00 - 14.00

pokročilí

14.00 - 15.00

"Bruslení za školou" - inline brusle Newman school 1. - 5. ročník

čtvrtek - začátek 21.9.2023

13.30 - 15.00

Lyžařská škola Lyžařská škola - Hrubá Voda 1. - 5. ročník

 

Florbalový kroužek J. Půda 1. - 5. ročník úterý
15.00 - 16.00
1x za 14 dní
Dramatický kroužek Mgr. et Mgr. Radka Coufalová 1. - 5. ročník úterý
17.30 - 18.30
Anglická konverzace

K. Lakomá Störová

dlouhodobě pobývající v anglicky mluvící zemi

4. - 5. ročník úterý
14.00 - 15.00

Všechny kroužky organizované základní školou jsou žákům nabízeny zdarma.

V těchto kroužcích je vybíráno na materiál: 

angličtina pro 1. a 2. ročník  200,- Kč na rok

keramika 700,- Kč na rok

bižuterní dílna 400,- Kč na rok

Přihlášky obdrží děti v ZŠ. 

Zájmové kroužky budou probíhat dle počtu přihlášených zájemců.