Základní škola v Kralicích na Hané je vzdělávací institucí pro 1. stupeň vzdělávání. Disponuje třemi odděleními školní družiny a jídelnou – výdejnou stravy (obědy, případně ovoce a mléčné výrobky v rámci projektů). Předností školy je klidné a rodinné prostředí, menší počty žáků ve třídách, které umožňují individuální přístup ke každému žákovi a respektování jeho pracovního tempa a pedagogický sbor, který se snaží vytvářet ve škole pozitivní klima, dobrou a přátelskou atmosféru mezi učiteli, žáky a rodiči.

Jaké jsou dispozice základní školy?

V přízemí se nachází:

  • druhé oddělení školní družiny
  • šatny pro žáky nižších ročníků, školní jídelna – výdejna stravy, sborovna, sociální zařízení a zázemí pro provozní zaměstnance školy 

V prvním patře se nachází:

  • dvě kmenové třídy pro žáky, které jsou vybaveny nastavitelným školním nábytkem, skříněmi a stolem učitele, počítačem zapojeným do multimediálního systému, kobercem pro didaktickou výuku, keramickou tabulí a interaktivním dataprojektorem
  • první a třetí oddělení školní družiny, která jsou vybavena stoly a židlemi, skříněmi pro uložení stolních her, stavebnic a hraček, koberec na hraní, různé pomůcky, přenosné notebooky a televizor s přehrávačem. Při pobytu na školní zahradě využívají dětské hřiště pro lezení, prolézání a šplhání, zatravněné hřiště pro míčové hry a venkovní učebnu.
  • keramická dílna, která je primárně určena pro zájmový kroužek keramiky 
  • kancelář ředitelky školy

Ve druhém patře se nachází:

  • tři kmenové třídy, které jsou vybaveny obdobně jako třídy v prvním patře
  • školní knihovna, ve které si lze knihy vyhledat, prohlédnout a zapůjčit o velké přestávce a vyhrazené době po výuce. Slouží také k návštěvě žáků při výuce českého jazyka
  • kabinet, kde jsou uloženy výukové pomůcky do jednotlivých předmětů, jako mapy, schémata, modely a řezy lidského těla a další didaktické pomůcky