Proč dát dítě do základní školy v naší obci?

Protože naše škola v Kralicích na Hané nabízí žákům:

 • podnětné prostředí ve škole rodinného typu
 • školu plnou kamarádů, se kterými se budou setkávat i odpoledne v naší obci
 • ranní a odpolední školní družinu a pestrou nabídku zájmových kroužků
 • pobyt dětí na školní zahradě i v průběhu přestávek
 • výuku plavání ve více ročnících
 • dopravní výchovu (návštěva dětského dopravního hřiště)
 • projektovou výuku (Eko-den, Týden zdraví, Evropský den jazyků a další)
 • zapojení do soutěží
 • modernizace výuky prostřednictvím výpočetní techniky pro každého žáka
 • internet pro žáky k přípravě výuky
 • školu v přírodě
 • školní knihovnu pro žáky
 • návštěvy divadelních představení
 • tematické školní výlety a exkurze
 • výtvarné dílny pro děti i rodiče
 • sportovní soutěže pro žáky
 • projekty Ovoce do škol, Mléko do škol a další

Co potřebuje dítě znát při nástupu do školy

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.

E-book o školní zralosti >


Přiložené soubory

Desatero školní zralosti PDF dokument 225.04 kB