Školská rada je orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli, a dalším osobám podílet se na správě školy. Její funkční období je tříleté.


Školská rada pro školní rok 2023/2024

Mgr. Hana Půdová

zástupce školy
předsedkyně školské rady

Marcela Trnavská

zástupce zřizovatele
 

Mgr. et Mgr. Radka Coufalová

zástupce rodičů