Třídní schůzky a individuální konzultace ve školním roce 2023/2024

Třídní schůzky neodmyslitelně patří k Systému vzdělávání v České republice. Třídní schůzky svolávají ředitelé a třídní učitelky pro rodiče svých žáků. Datum a frekvenci konání třídních schůzek si určuje sama škola. 

Třídní schůzky mohou být společné (pro všechny rodiče ve třídě) nebo konzultační (individuální schůzky ve třídách s učiteli). Probírá se harmonogram školního roku, výlety a školní pobyty, platby za obědy, prospěch a chování žáků, spolupráce se školou, školní pravidla a individuální problémy či úspěchy žáků. 

Třídní schůzky jsou nepovinné. Pokud se jako rodič nemůžete třídní schůzky účastnit, je slušnost se omluvit, ideálně e-mailem nebo telefonicky třídní učitelce. 

Třídní učitelky sepisují zápis ze třídní schůzky a posílají ho rodičům do e-mailu nebo zveřejňují na stránkách školy. Pokud jste se třídní schůzky neúčastnili a zápis nemůžete najít, zeptejte se přímo třídní učitelky. 

Přehled o plánovaných třídních schůzkách ve školním roce 2023/2024

Datum Čas Forma
21. září 2023 16.00 h společná, informativní schůzka pro rodiče ve všech třídách

7. prosince 2023

14.30 - 17.00 h individuální, na základě objednání rodičem na konkrétní čas u třídního učitele
24. dubna 2024 14.30 - 17.00 h individuální, na základě objednání rodičem na konkrétní čas u třídního učitele

Kontakty na třídní učitelky pro individuální konzultace (viz tabulka výše) nebo kdykoli v průběhu školního roku k prospěchu a chování žáka (viz tabulka níže).

Ročník Třídní učitelka E-mailová adresa
1. Mgr. Zdenka Kimlová Zdenka.Kimlova@seznam.cz
2. Mgr. Hana Půdová pudova.konzultace@seznam.cz
3. Mgr. Klára Hloch Drábková hloch.drabkova@zskralice.cz
4. Mgr. Petra Petrželová Ppetrzelova@seznam.cz
5. Mgr. Jitka Kalabisová kalabisova.zs@seznam.cz