Ve škole pracují tři oddělení školní družiny. Každé oddělení má kapacitu 30 žáků.

   

Činnost školní družiny je po celou dobu provozu zajišťována kvalifikovanými pracovníky.

Ranní družina   6:30 - 7:30 1. - 5. ročník  
Odpolední družina 1. oddělení 11:25 - 16:30 1. ročník Jaroslava Formanová
2. oddělení 11:25 - 16:30 2. a 3. ročník Leona Zemánková
3. oddělení 11:25 - 16:30 4. a 5. ročník Lucie Peková

Dítě může jít ze ŠD samo domů (pravidelně) pouze pokud je to uvedeno v přihlášce do ŠD nebo pokud o to zákonný zástupce písemně požádá (mimořádně).

Dítě nemůže být odesláno ze ŠD samo domů pouze na základě telefonické omluvy. JE NUTNÁ PÍSEMNÁ OMLUVA podepsaná zákonným zástupcem s uvedeným datem.

Dítě může být svěřeno (vydáno) jiné osobě (než je uvedeno v přihlášce do ŠD) pouze na základě písemné žádosti podepsané zákonným zástupcem s uvedeným datem.