Kralická škola

Naše škola má více než stoletou tradici. Panuje u nás přátelské rodinné prostředí malotřídní školy. Máme 5 tříd, 3 oddělení školní družiny a zkušené pedagogy poskytující vzdělání s důrazem na osobnostní rozvoj, studijní dovednosti, spolupráci a individuální přístup.

Více o naší škole
starší aktuality »

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH NAŠÍ ŠKOLY!

Naše škola je základní školou s více než stoletou tradicí, která poskytuje primární vzdělávání žáků v rámci vzdělávacího systému České republiky. Je organizována jako malotřídní škola s pěti postupnými ročníky v pěti třídách o celkové kapacitě 150 žáků. Disponuje třemi družinami a jídelnou. Poskytuje základy všeobecného vzdělání s důrazem na osobnostní rozvoj, studijní dovednosti, spolupráci a individuální přístup. Nabízí aktivity spojené s výukou, aktivity školní družiny a zájmové kroužky.

Ilustrační obrázek - dívka
Ilustrační obrázek - chaplec

CO NABÍZÍME ŽÁKŮM NAŠÍ ŠKOLY

 • podnětné a přátelské prostředí malé školy
 • individuální přístup k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
 • ranní a odpolední školní družinu
 • pobyt dětí na školní zahradě v průběhu přestávek a při činnostech v ŠD
 • pestrou nabídku zájmových kroužků pro všechny věkové kategorie zdarma
 • výuku plavání pro všechny žáky školy od 1. do 5. ročníku 
 • dopravní a ekologickou výchovu 
 • projektovou výuku
 • zapojení do soutěží a olympiád
 • modernizaci výuky prostřednictvím výpočetní techniky, didaktického software a interaktivních tabulí
 • internet pro žáky 4. a 5. ročníku při samostatné přípravě na výuku
 • pobyt žáků v přírodě
 • školní knihovnu pro žáky
 • návštěvy divadelních představení
 • tematické školní výlety a exkurze
 • výtvarné dílny pro děti i rodiče
 • sportovní soutěže pro žáky
 • účast dětí předškolního věku ve výuce
 • projekty Ovoce a zelenina do škol, Školní mléko

Události a akce školy

všechny akce
březen 2023
po út st čt so ne
1 2
3
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
16
17
18 19
20 21 22
23
24 25 26
27 28
29 30
31

Všechno nejlepší, Amosi

Ve čtvrtek 30. března 2023 připravila pro žáky 4. a 5. třídy paní učitelka Petrželová projekt o Janu Amosi Komenském – učiteli národů.

více

Návštěva knihovny - 5. třída

V rámci měsíce března - měsíce čtenářů, navštívili žáci 5. třídy rovnou dvě knihovny.

více

Den naruby

U příležitosti Dne učitelů, který se slaví 28. března, zorganizovali a prožili žáci naší školy tzv. “DEN NARUBY”.

více

výstava knih

V rámci března -měsíce knihy- proběhla 23. 3. 2023 v naší škole výstava knih.

více

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Dne 23. 3. 2023 se v 16:00 hodin konala v naší škole schůzka s rodiči budoucích prvňáčků.

více

Den vody

22. března se od roku 1993 po celém světě oslavuje Světový den vody.

více

florbalový turnaj v Olšanech

Ve středu 22. 3. 2023 se v Olšanech konal florbalový turnaj.

více

Matematický klokan

Dne 17.3.2023 psali žáci 2.- 5. ročníku školní kolo mezinárodní soutěže Matematický klokan.

více

Od záchranných programů po chovatelství

Dne 16. 3. 2023 k nám do školy přijel pan Jaromír Vachutka a přivezl s sebou na 15 druhů exotických ptáků.

více

recitační soutěž

Ve středu 15. 3. 2023 proběhlo školní kolo v recitační soutěži, kterému předcházela třídní kola.

více

Plavání 2., 4. a 5. třída

Žáci 2. třídy jezdí od 2. pololetí na plavání na základní školu Dr. Horáka, Prostějov. A žáci 4. a 5. ročníku do městských lázní.

více

Pravěk

2. 3. 2023 navštívila pátá třída muzeum v Prostějově.

více