Kralická škola

Naše škola má více než stoletou tradici. Panuje u nás přátelské rodinné prostředí malotřídní školy. Máme 5 tříd, 3 oddělení školní družiny a zkušené pedagogy poskytující vzdělání s důrazem na osobnostní rozvoj, studijní dovednosti, spolupráci a individuální přístup.

Více o naší škole
starší aktuality »

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH NAŠÍ ŠKOLY!

Naše škola je základní školou s více než stoletou tradicí, která poskytuje primární vzdělávání žáků v rámci vzdělávacího systému České republiky. Je organizována jako malotřídní škola s pěti postupnými ročníky v pěti třídách o celkové kapacitě 150 žáků. Disponuje třemi družinami a jídelnou. Poskytuje základy všeobecného vzdělání s důrazem na osobnostní rozvoj, studijní dovednosti, spolupráci a individuální přístup. Nabízí aktivity spojené s výukou, aktivity školní družiny a zájmové kroužky.

Ilustrační obrázek - dívka
Ilustrační obrázek - chaplec

CO NABÍZÍME ŽÁKŮM NAŠÍ ŠKOLY

 • podnětné a přátelské prostředí malé školy
 • individuální přístup k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
 • ranní a odpolední školní družinu
 • pobyt dětí na školní zahradě v průběhu přestávek a při činnostech v ŠD
 • pestrou nabídku zájmových kroužků pro všechny věkové kategorie zdarma
 • výuku plavání pro všechny žáky školy od 1. do 5. ročníku 
 • dopravní a ekologickou výchovu 
 • projektovou výuku
 • zapojení do soutěží a olympiád
 • modernizaci výuky prostřednictvím výpočetní techniky, didaktického software a interaktivních tabulí
 • internet pro žáky 4. a 5. ročníku při samostatné přípravě na výuku
 • pobyt žáků v přírodě
 • školní knihovnu pro žáky
 • návštěvy divadelních představení
 • tematické školní výlety a exkurze
 • výtvarné dílny pro děti i rodiče
 • sportovní soutěže pro žáky
 • účast dětí předškolního věku ve výuce
 • projekty Ovoce a zelenina do škol, Školní mléko

Události a akce školy

všechny akce
říjen 2023
po út st čt so ne
1
2
3 4 5 6
7 8
9
10
11 12 13 14 15
16 17 18
19 20
21 22
23
24
25
26 27 28 29
30
31

Ekocentrum Iris, Prostějov - 2. a 3. ročník

V pondělí 30. 10. 2023 se žáci druhého a třetího ročníku zúčastnili výukového programu Hrátky s přírodninami.

více

Projektová výuka - vznik Československého státu - 5. ročník

Ve středu 25. 10. 2023 si žáci v rámci projektové výuky vytvářeli tzv. flipbooky.

více

Školička

Setkání předškoláčků s paní učitelkou z 1. třídy.

více

sběr papíru

V úterý 24.10.2023 proběhl před naší školou sběr papíru.

více

Ekocentrum Iris, Prostějov - 5. ročník

V pondělí 23. 10. 2023 se žáci 5. ročníku zúčastnili v Ekocentru Iris v Prostějově vzdělávacího programu „Hrátky s přírodninami.“

více

Dýňová stezka

V pátek 20.10.2023 se konala Dýňová stezka, kterou letos poprvé pořádal Klub přátel školy.

více

Den stromů - 4. ročník

V pátek 20. října se v České republice slaví Den stromů.

více

Vyřezávání dýní

Tradiční dlabání dýní se uskutečnilo ve středu 18.10.2023 na školní zahradě.

více

Bílá pastelka aneb výtvarka poslepu

Bílá pastelka je každoroční sbírka pořádaná od roku 2000, vždy 15. října, u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole, na podporu nevidomých v České republice, a proto děti si ve 4. třídě v úterý 10.10.2023 vyzkoušely, jaké to je tvořit „poslepu“.

více

Divadelní představení

V pondělí dopoledne 9. října 2023 děti z 1. a 2. třídy navštívily divadelní představení v Prostějově.

více

Drakiáda

V pátek 6.10.2023 uspořádal Klub přátel školy ve spolupráci s Mateřskou školou pro děti Drakiádu.

více

Podzimní část kurzu dopravní výchovy - 4. ročník

V pondělí 2.10. proběhla podzimní část kurzu dopravní výchovy.

více

fotografování žáků 1. ročníku

více