Kralická škola

Naše škola má více než stoletou tradici. Panuje u nás přátelské rodinné prostředí malotřídní školy. Máme 5 tříd, 3 oddělení školní družiny a zkušené pedagogy poskytující vzdělání s důrazem na osobnostní rozvoj, studijní dovednosti, spolupráci a individuální přístup.

Více o naší škole
starší aktuality »

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH NAŠÍ ŠKOLY!

Naše škola je základní školou s více než stoletou tradicí, která poskytuje primární vzdělávání žáků v rámci vzdělávacího systému České republiky. Je organizována jako malotřídní škola s pěti postupnými ročníky v pěti třídách o celkové kapacitě 150 žáků. Disponuje třemi družinami a jídelnou. Poskytuje základy všeobecného vzdělání s důrazem na osobnostní rozvoj, studijní dovednosti, spolupráci a individuální přístup. Nabízí aktivity spojené s výukou, aktivity školní družiny a zájmové kroužky.

Ilustrační obrázek - dívka
Ilustrační obrázek - chaplec

CO NABÍZÍME ŽÁKŮM NAŠÍ ŠKOLY

 • podnětné a přátelské prostředí malé školy
 • individuální přístup k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
 • ranní a odpolední školní družinu
 • pobyt dětí na školní zahradě v průběhu přestávek a při činnostech v ŠD
 • pestrou nabídku zájmových kroužků pro všechny věkové kategorie zdarma
 • výuku plavání pro všechny žáky školy od 1. do 5. ročníku 
 • dopravní a ekologickou výchovu 
 • projektovou výuku
 • zapojení do soutěží a olympiád
 • modernizaci výuky prostřednictvím výpočetní techniky, didaktického software a interaktivních tabulí
 • internet pro žáky 4. a 5. ročníku při samostatné přípravě na výuku
 • pobyt žáků v přírodě
 • školní knihovnu pro žáky
 • návštěvy divadelních představení
 • tematické školní výlety a exkurze
 • výtvarné dílny pro děti i rodiče
 • sportovní soutěže pro žáky
 • účast dětí předškolního věku ve výuce
 • projekty Ovoce a zelenina do škol, Školní mléko

Události a akce školy

všechny akce
červen 2024
po út st čt so ne
1 2
3
4 5
6 7 8
9
10 11
12
13
14 15 16
17 18 19 20 21
22 23
24
25
26
27
28
29 30

Vysvědčení

více
Žádný ilustrační obrázek

slavnost Páťák

Program pro rodiče, který si připravili žáci 5. ročníku na rozloučení s naší školou.

více
Žádný ilustrační obrázek

rozloučení na obci

Rozloučení s žáky 5. ročníku, kteří odcházejí na nové školy.

více

Zrcadlový den

Akce v rámci projektu Hrdé školy.

více

Malá kopaná

Turnaj v malé kopané pro žáky okolních škol.

více

výlet na Pustevny

Školní výlet pro všechny naše žáky.

více
Žádný ilustrační obrázek

spaní ve škole

Akce pro žáky 5. ročníku.

více

roboti v informatice

Ve 4. a 5. třídě se žáci v informatice seznámili s roboty.

více

Den otevřených dveří na letišti v Prostějově

Akce pro 2.- 4. třídu.

více

Slavnost Slabikáře

Ve středu 12. 6. 2024 se uskutečnila dlouho připravovaná Slavnost Slabikáře.

více

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

více

VZPoura úrazům

Dne 11. 6. 2024 v 1. a ve 4. třídě proběhla beseda s názvem VZPoura úrazům.

více

fotografování třídních kolektivů

více

Dětské sportovní hry, Výšovice

V sobotu 8. června 2024 se žáci 5. ročníku s paní učitelkou Kalabisovou zúčastnili ve Výšovicích XVII. Dětských sportovních her svazku obcí Prostějov – venkov 2024.

více

hodina s rodilou mluvčí

Ve středu 5. 6. 2024 měli žáci poslední hodinu s rodilou mluvčí v tomto školním roce.

více

Výlet ke Dni dětí

Dne 3. 6. 2024 jeli všichni žáci naší školy na výlet na Bouzov.

více