V pátek 3. února 2023 jsou pololetní prázdniny.

Provoz školní družiny není zajištěn.