Pro tento školní rok končí činnost kroužků 1.6.2023. Výjimkou je keramika pro starší děti, která končí 7.6.2023. Dramatický kroužek pokračuje až do konce června.