Slavnostní zahájení školního roku proběhne v pondělí 4.9.2023 od 7:45 hodin.

Družina a oběd bude v tento den pouze pro přihlášené žáky.  Provoz družiny bude od 8:30 do 15:00 hodin při počtu alespoň 10 dětí.

Zájemci o oběd a školní družinu, nahlaste jméno dítěte, třídu a o co máte zájem na e-mail: m.koskova@zskralice.cz do čtvrtka 31.8. 2023.