Žáci se samými jedničkami

30.6. bylo žákům předáno vysvědčení.

více

Rozloučení s žáky 5. ročníku

V pondělí 29.6.v 9 hodin dopoledne se žáci pátého ročníku loučili se školou na Úřadě městyse. Paní místostarostka Nicole Grossertová jim popřála hodně štěstí v nových školách. Žáci obdrželi balíček sladkostí, podepsali se do kroniky a připili si dětským šampaňským.

více

Nerfky

29.6. - k ukončení 5. ročníku byl uspořádán souboj dvou týmů v "Nefkách." Žáky i učitelky to moc bavilo. Pro nepříznivé počasí se souboj odehrál v místní sokolovně.

více

Spaní páťáků ve škole

26.6.nocovali páťáci ve školní družině. Zúčastnilo se 10 dětí. Počasí bohužel nepřálo a špekáčky jsme upekli v troubě. Čas jsme si zpestřili různými hrami v tělocvičně a pak ve školní družině.

více

Lanové centrum " Veverák" na Svatém Kopečku

25.6. - žáci 5. ročníku za doprovodu p. řed. Novákové a p. uč. Novotné si vyzkoušeli lanové aktivity podle svých schopností. Za slunečného počasí se akce vydařila.

více

Draví ptáci

23.6. se uskutečnila na školní zahradě beseda s ukázkou Dravých ptáků. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací o různých dravcích - sýčkovi, sově, sokolovi. Některé si mohli dokonce pohladit.

více

Motivační část zápisu

V úterý 16.6. proběhl na školní zahradě motivační zápis pro budoucí prvňáčky. Bylo připraveno 7 stanovišť se zaměřením na matematickou představivost, výslovnost, kresbu i pohybové dovednosti. Ve třídě proběhla informační schůzka pro rodiče s paní učitelkou budoucích prvňáků. Dobrou atmosféru podtrhlo i drobné občerstvení.

více

Den dětí

V pondělí 1. června jsme pro žáky připravily soutěže k jejich svátku. Na školní zahradě házeli na cíl, skládali puzzle, absolvovali překážkovou dráhu a další. Ke svačině dostali párek v rohlíku a po obědě zmrzlinový kornout.

více

Obvazová technika

V pátek 21.2. proběhla v 1. třídě beseda o ošetření drobných poranění s ukázkou obvazové techniky.

více

Preventivní program

3.3. - Preventivní program - žáci si pomocí obrázkových karet sdělili, jak se cítí ve třídě dnešní den. Dále hráli hry zaměřené na spolupráci.

více