Třídní učitelkou je Mgr. Zdenka Kimlová.

Kmenová třída prvního ročníku se nachází v prvním patře budovy základní školy.

      


 

Rozvrh hodin

  1
7:45 - 8:30
2
8:40 - 9:25
3
9:45 - 10:30
4
10:40 - 11:25
Pondělí ČJ M ČJ PRV
Úterý ČJ M TV TV
Středa ČJ PRV ČJ HV
Čtvrtek ČJ M ČJ VV
Pátek ČJ M ČJ

Vyučující

Mgr. Zdenka Kimlová

ČJ, M, PRV, HV, PČ, TV, VV

Lucie Peková, DiS.

asistentka pedagoga

 

Cílem prvního období základního vzdělávání (období zahrnuje 1.-3. ročník) je naučit žáky základům čtení, psaní, počítání a prvního cizího jazyku. Vyučování má ve všech předmětech činnostní charakter. Při vytváření dovedností a návyků v 1. – 3. ročníku se požaduje, aby žáci chápali účel a smysl každé své činnosti, aby o činnostech hovořili a měli pro ně dostatečný časový prostor. V souladu s charakterem myšlení žáků je těžiště vyučování v přímém poznávání skutečností kolem nás. K výuce v tomto období patří i vyučovací předměty s výchovným zaměřením, tj. hudební, výtvarná, tělesná výchova a pracovní činnosti. V programu jsou uplatňovány též: dramatická výchova, výchova ke zdraví a informační a komunikační technologie, ale netvoří samostatné předměty. Charakteristické pro toto období je prolínání učiva mezi všemi vyučovacími předměty.