Třídní učitelkou je Mgr. Hana Půdová.

Kmenová třída druhého ročníku se nachází ve druhém patře budovy základní školy.

                

 


 

Rozvrh hodin

  1
7:45 - 8:30
2
8:40 - 9:25
3
9:45 - 10:30
4
10:40 - 11:25
5
11:35 - 12:20
Pondělí ČJ M ČJ PRV  
Úterý ČJ M VV ČJ HV
Středa ČJ M ČJ TV TV
Čtvrtek ČJ M PRV ČJ  
Pátek ČJ M ČJ  

 


Vyučující

Mgr. Hana Půdová

ČJ, M, PRV, HV, PČ, TV

Mgr. Klára Hloch Drábková

VV

Michaela Negyesiová

asistentka pedagoga


Cílem prvního období základního vzdělávání (období zahrnuje 1.-3. ročník) je naučit žáky základům čtení, psaní, počítání a prvního cizího jazyku. Vyučování má ve všech předmětech činnostní charakter. Při vytváření dovedností a návyků v 1. – 3. ročníku se požaduje, aby žáci chápali účel a smysl každé své činnosti, aby o činnostech hovořili a měli pro ně dostatečný časový prostor. V souladu s charakterem myšlení žáků je těžiště vyučování v přímém poznávání skutečností kolem nás. K výuce v tomto období patří i vyučovací předměty s výchovným zaměřením, tj. hudební, výtvarná, tělesná výchova a pracovní činnosti. V programu jsou uplatňovány též: dramatická výchova, výchova ke zdraví a informační a komunikační technologie, ale netvoří samostatné předměty. Charakteristické pro toto období je prolínání učiva mezi všemi vyučovacími předměty.