Třídní učitelkou je Mgr. Jitka Kalabisová.

Kmenová třída pátého ročníku se nachází ve druhém patře budovy základní školy.

     


 

Rozvrh hodin

  1
7:45 - 8:30
2
8:40 - 9:25
3
9:45 - 10:30
4
10:40 - 11:25
5
11:35 - 12:20
6
12:30 - 13:15
Pondělí ČJ M AJ VL  
Úterý ČJ M ČJ TV TV
Středa ČJ M AJ VV VV  
Čtvrtek ČJ M VL AJ ČJ  
Pátek ČJ M HV INF  

 


Vyučující

Mgr. Jitka Kalabisová

ČJ, M, VL, PŘ, HV, TV, VV, PČ

Mgr. Miroslava Kosková

AJ, INF


Cílem druhého období základního vzdělávání (období zahrnuje 4. a 5. ročník) je udržet návaznost na dovednosti a vědomosti získané žáky v 1. vzdělávacím období. Vyučování má ve všech předmětech činnostní charakter. Učivo se průběžně upevňuje, ostatní učivo, které bylo s žáky v 1. období probráno, se dostatečně procvičuje. Ve 2. období se uplatňuje aktivní zapojování žáků do výuky, sebekontrola a sebehodnocení žáků. Žáci jsou vedeni k objevování souvislostí mezi látkou naučenou a látkou aktuálně probíranou. Důraz je kladen na propojování učební látky jednotlivých vyučovacích předmětů mezi sebou a na zautomatizování základních vědomostí, a to zejména v matematice a českém jazyce. Žáci se učí nedostatky nejen odhalovat, ale také jak je lze postupně odstraňovat. Žáci mají prostor k samostatným úvahám. Cílem tohoto období základního vzdělávání je připravit žáky k snadnému přechodu na 2. stupeň.