Ve středu 5. 6. 2024 měli žáci poslední hodinu s rodilou mluvčí v tomto školním roce.