Zápisy k povinné školní docházce se konají dle § 36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna do 30. dubna 2024.

Zápis do ZŠ Kralice na Hané se bude konat
ve čtvrtek 11. 4. 2024 od 14:00 do 17:00 hodin v budově školy.

Zápis

  • formální část – vyplnění žádosti o základní vzdělávání, přidělení registračního čísla, vyplnění zápisového lístku, poučení o možnosti odkladu PŠD a možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
  • motivační část – rozhovor s dítětem – nejvýše 20 min, další činnosti – max 60 min. Předání informací o pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

Co mám k zápisu přinést?

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz

Co budu jako rodič vyplňovat?

  • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, pokud moje dítě nastoupí ve školním roce 2024/2025 do 1. ročníku

nebo

  • Žádost o odklad povinné školní docházky v případě, že mému dítěti byl navržen vyjádřením PPP OK (pedagogicko-psychologické poradny) odklad školní docházky o jeden školní rok. Zákonný zástupce v tomto případě doloží k žádosti o odklad toto vyjádření PPP a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Rozhodnutí o přijetí žáka, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod registračním číslem (přiděleno u zápisu) na nástěnce a webových stránkách školy po dobu nejméně 15 dní. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o přijetí již nebudou zákonným zástupcům zasílána, ale ti je mohou vyzvednout osobně v kanceláři školy.


Přiložené soubory