Dne 11. 6. 2024 v 1. a ve 4. třídě proběhla beseda s názvem VZPoura úrazům.

Tento projekt je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých.

Dva hendikepovaní ambasadoři projektu, kteří spolupracují s VZP navštívili naši školu, seznámili žáky se svými silnými životními příběhy a tím, jak se chovat, abychom úrazům, které mohou končit ochrnutím, předcházeli.