V úterý 26.9.2023 proběhl ve dvou vyučovacích hodinách projekt určený pro 4. a 5. ročník.

V něm se žáci dozvěděli zajímavé informace o Evropském dni jazyků a evropských jazycích. Zaměřili jsme se na zvukovou i psanou podobu těchto jazyků.
Během práce ve skupinách žáci používali internetový překladač, ale i klasický slovník. Přiřazovali k sobě kartičky podle zadaného kritéria. Rozvíjeli své digitální kompetence při práci s počítačem, učili se spolupráci a respektování názoru druhých. Získané informace si zapisovali do pracovního listu.

Na závěr získali drobný propagační předmět. Na výběr měli tužku s gumou, propisku nebo náramek. Tyto popagační předměty jsme získali od Ministerstva školství ve spolupráci s Evropským centrem pro moderní jazyky. Mockrát děkujeme.