Ve čtvrtek 23. 11. 2023 se vybraní žáci v prostorách Informačního centra pro mládež a počítačové učebny Cyrilometodějského gymnázia zúčastnili soutěže Dobrodružství s počítačem.

Soutěž je určena pro čtyřčlenná družstva žáků 4. a 5. tříd městských i vesnických základních škol.
Naši školu reprezentovali Marek Přehnal a Jan Rakus ze 4. třídy a  Šimon Krejčíř a Tomáš Krestýn z 5. třídy.


Zúčastnění žáci měli možnost za 45 minut poměřit síly ve čtyřech disciplínách: počítačová ilustrace na přísloví „Kdo si počká, ten se dočká“, vyhledávání informací na internetu, úkol v programu Scratch a vědomostní počítačový kvíz.

V mezičase se chlapci mohli odreagovat hraním stolních her. Celé dopoledne pro nás všechny bylo poučné a budeme se soustředit na další ročník.

Náš tým se úkolů zhostil naplno a v konkurenci dalších 34 družstev obsadil krásné 11. místo.

Klukům oprávněně patří velký DÍK.